Civilinės ir mokesčių teisės sąlyčio ir atribojimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilinės ir mokesčių teisės sąlyčio ir atribojimo problemos
Alternative Title:
  • Issues in the relation and the separation of civil and tax law
  • Problems of crossing and delimitation of civil law and tax law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 16-23
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos problemos, kylančios tuos pačius visuomeninius santykius vertinant civilinės ir mokesčių teisės aspektais, analizuojamas šių teisės sakų santykis. Sprendžiamas Mausimas, ar įmanomas to paties juridinio fakto (pvz., sudaryto sandorio) skirtingas vertinimas civilinės ir mokesčių teisės požiūriu. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama mokesčių administratoriaus atliekamam sandorio vertės koregavimui ir klausimui, ar tokiu koregavimu nepažeidžiama privati autonomija Ir sutarčių laisvės principas. Straipsniu nesiekiama atlikti išsamios minėtų teisės šakų atribojimo problemų analizės -nagrinėjamos kelios dažniausiai praktikoje pasitaikančios problemos, siūlomi jų sprendimo būdai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ciwil law.

ENThe article examines the problems arising when the same social relations are evaluated in terms of civil and tax law and analyses the relation between these two branches of law. The article discusses the possibility of a different evaluation of the same juridical fact (e.g. a transaction made) in terms of civil and tax law. The article mainly focuses on the adjustment of the value of a transaction made by a tax administrator and investigates whether such adjustment does not violate private autonomy and the principle of the freedom of contracts. The article does not seek to perform an exhaustive analysis of the problem of the separation of the said branches of law – it examines several issues that are common in practice and suggests ways of their solution.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6088
Updated:
2018-12-20 23:10:13
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: