Gyventojų pajamų apmokestinimas Europos Sąjungoje : Europos teisingumo teismas griauna nusistovėjusią tvarką?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų pajamų apmokestinimas Europos Sąjungoje : Europos teisingumo teismas griauna nusistovėjusią tvarką?
Alternative Title:
Taxation of personal income in the European Union: does the European Court of Justice challenge the traditional order?
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 15, p. 42-56
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTPabrėždamas pirminės Europos Bendrijos teisės svarbą nacionaliniam tiesioginiam apmokestinimui, šiame straipsnyje autorius, remdamasis atitinkama Europos Teisingumo teismo praktika, stengiasi atskleisti Europos Bendrijos steigimo sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių ir jas vienijančio diskriminacijos draudimo principo teisinį turinį, apibrėžti šio principo pritaikymo galimybes apmokestinimo srityje ir taip apčiuopti besiformuojančias nacionalinių gyventojų pajamų mokesčių įstatymų vienodinimo užuomazgas bei tendencijas. Straipsnio pirmojoje dalyje pateikiama gana detali svarbiausių Europos Teisingumo teismo bylų gyventojų apmokestinimo srityje apžvalga, o straipsnio antrojoje dalyje analizuojamos atitinkamos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos, kurios potencialiai gali sukurti tam tikrų problemų gyventojams pasinaudoti savo mokestinėmis teisėmis, kurias gina pirminė Europos Bendrijos teisė. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, glaustai apibendrinančios Europos teisingumo teismo sukurtas novacijas mokesčių teisėje ir jų reikšmę gyventojų pajamų apmokestinimui Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pajamų mokesčiai; Tiesioginiai mokesčiai; Rezidentas ir nerezidentas; Mokesčių lengvatos; Individual income taxation; Direct taxes; European Union; Resident and non-resident; Tax incentives; Europos Sąjunga (European Union).

ENBy emphasizing the importance of primary European Community law to national direct taxation, in this article, the author draws on relevant practice of the European Court of Justice, makes an effort to define the legal content of main freedoms, established in the European Community founding treaty, and the principle of prohibition to discriminate that unifies them; the author establishes possibilities for applying this principle in the area of taxation and this way grasp appearing basis and trends in unification of national personal income tax legislation. The first part of the article presents a fairly detailed overview of the most important European Court of Justice cases in the area of personal taxation, while the second part of the article analyzes relevant provisions of the Republic of Lithuania Law on personal income tax, which potentially can create certain problems preventing the residents from exercising their taxation rights protected by primary European Community law. In the end of the article, the author presents conclusions, which concisely summarize European Court of Justice’s innovations in the area of tax law and their implications for personal income taxation in Lithuania.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Mokesčių teisė / Antanas Marcijonas, Bronius Sudavičius. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2003. 287 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6183
Updated:
2018-12-20 23:10:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: