Mokesčių vengimo sąvoka, požymiai bei santykis su mokesčių slėpimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių vengimo sąvoka, požymiai bei santykis su mokesčių slėpimu
Alternative Title:
Definition of tax avoidance, its features and relationship with tax evasion
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 15, p. 27-41
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokesčių vengimo sąvoka, požymiai, šį mokesčių teisės institutą reglamentuojančių teisės normų rūšys, t. y. bendrosios ir specialiosios teisės normos. Aptariami bendrųjų teisės normų ekonominio pagrįstumo ir turinio prieš formą principai. Atskirai aptariamos bendrosios mokesčių vengimo nuostatos Lietuvoje. Taip pat pateikiama specialiųjų mokesčių vengimą reglamentuojančių nuostatų, užkertančių kelią konkretiems piktnaudžiavimo atvejams, analizė. Tiriamos teisės normos, suteikiančios teise mokesčio administratoriui koreguoti tarp asocijuotų asmenų sudarytų sandorių verte, reglamentuojančios kontroliuojamų užsienio vienetų apmokestinimą, pajamų arba išmokų apibūdinimą iš naujo. Nagrinėjamas mokesčių vengimo santykis su mokesčių slėpimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokesčių vengimas; Mokesèių slëpimas; Mokestiniai ginčai.; Tax avoidance; Tax evasion; Tax disputes.

ENThe article analyses the concept and characteristics of tax evasion, as well as the types of legal norms, regulating the said tax law institution, i. e. the common and special legal norms. The principles of the economic substantiation of the common legal norms and the form vs. content are discussed. The common provisions of tax evasion in Lithuania are discussed separately and the analysis of the special provisions, regulating tax evasion, which prevent specific cases of abuse, is provided. The legal norms, providing the tax administrator the right to correct the value of the deals, done between the associated persons, regulating the taxing of the controlled foreign entities and a repeated characterization of income or disbursements are studied. The relation between tax evasion and tax concealment is examined.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12266
Updated:
2018-12-17 11:52:43
Metrics:
Views: 119    Downloads: 32
Export: