Jaunimo emigracijos tyrimas : Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų nuostatos emigruoti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo emigracijos tyrimas: Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų nuostatos emigruoti
Alternative Title:
Youth emigration: migration tendencies amongst university students in Lithuania
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2007, 3, p. 36-50
Keywords:
LT
Jaunimas; Migracija; Migracijos priežastys; Nuostatos.
EN
youth; Migration; Reasons of migration; Attitudes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi bendro Vilniaus universiteto ir Londono University College tyrimų projekto "Jaunimo emigracija / Youth Emigration", finansuoto Britų Akademijos (angl. British Academy) rezultatai. Tyrimas vykdytas 2004 - 2006 metais. Jo metu buvo apklausti 2 394 pagrindinių Lietuvos universitetų studentai, siekiant išsiaiškinti jų motyvaciją išvykti (arba ne) studijuoti ir dirbti užsienyje lemiančias priežastis, siekiant nustatyti priemones akademinio jaunimo emigracijos iš Lietuvos mažinimui. Daugiau nei 30 proc. Lietuvos universitetų studentų planuoja baigus studijas išvykti (pa)gyventi ir dirbti į užsienį, tačiau ši dalis šiek tiek mažėja. Pagrindine planų išvykti priežastimi nurodomas siekis daugiau uždirbti, tačiau ne mažiau svarbiomis priežastimis yra tos, kurios susijusios su siekiu įgyti daugiau profesinės patirties, išmokti kalbų bei savirealizacijos paieškomis. Labai svarbiu veiksniu, lemiančiu planus išvykti (pa)gyventi ir dirbti į užsienį yra ankstesnė darbo užsienyje patirtis. Pagrindiniais veiksniais, kurie galėtų sulaikyti absolventus nuo išvykimo, yra pakankamai apmokamo, sukauptas žinias ir profesinius siekius realizuoti leidžiančio darbo buvimas. Svarbu, kad jau besimokantys studentai turėtų galimybę įgyti praktinių profesijos įgūdžių, kurie padėtų lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje. [Iš leidinio]

ENThe present article presents the results of an investigation carried out by the joint efforts of Vilnius University and London University College within the international research project "Youth Emigration" supported by the British Academy. 2394 students from the main Lithuanian universities were interviewed. The object of the investigation was to determine the main causes that motivate emigration in search of employment. The purpose of the investigation was to find out which measures might help reduce youth emigration rates. The investigation revealed that more than 30% of Lithuanian university students have plans to emigrate looking for a job after graduation. A desire to earn more than in Lithuania was indicated as the main cause of emigration. Other causes were: self-realization; a desire to obtain professional experience; and a desire to learn the English language. A former experience of living abroad is a main factor in self-determination. The respondents would forgo emigration if they were able to get a well-paid job where they could realize themselves and enrich their knowledge and achieve professional promotion. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13728
Updated:
2018-12-17 11:59:38
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: