Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams [elektroninis išteklius]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013.
Pages:
68 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Migracijos grėsmės Lietuvos valstybiniam saugumui — Akademinio jaunimo migracijos tyrimų strateginė reikšmė — Akademinio jaunimo migracijos įtakos visuomenės raidai — Migracijos tyrimų problematika — Moksleivių ir studentų migracijos procesų tyrimas — Dinaminių sistemų teorija — Ilgalaikis tyrimas — Išvykti ar pasilikti Lietuvoje: studijų šalies pasirinkimo motyvai — Grupių motyvų palyginimas: išvykstantys, pasiliekantys, sugrįžtantys — Pasiūlymai, susiję su studijų šalies pasirinkimo motyvais — Studijų pasirinkimo principai — Kuo verta pasitikėti renkantis studijas — Studijų krypties / programos pasirinkimas — Požiūrio į studijas kaita patekus į naują aplinką — Pasiūlymai apie studijų pasirinkimo principus — Studijų kokybės trikdžių atpažinimas — Studijų programų kokybės ir reklamos neatitikimai — Pasiūlymai, susiję su studijų programų kokybe ir reklama — Dėstytojų užimtumas — Pasiūlymas dėstytojams intensyvinti akademinį bendravimą su studentais — Administracijos abejingumas studentų problemoms — Pasiūlymai administracijai sukurti studentams akademinius namus — Nemotyvuoti studentai — Pasiūlymas didinti studentų motyvaciją studijuoti — Nereikalingi dalykai ir praktikų trūkumas — Pasiūlymas pateikti kokybiškus dalykus ir patrauklias praktikas — Studijų kokybės trikdžių suvaldymo procesas — Būsenos–aplinkos–įtakos — Reakcijos į studijų kokybės trikdžius — Tyrimo reikšmė ir tolimesnės perspektyvos — Pagrindinės išvados ir pasiūlymai — Summary of key findings — Literatūra — Priedas. Tyrimo demografiniai kintamieji — Apie autorius.
Keywords:
LT
Jaunimas; Akademinis jaunimas; Migracija; Studijos.
EN
Youth; Academic youth, migration, studies.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje studijoje pristatomi autorių atlikto moksleivių ir studentų migracijos procesų empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad studijų kokybė yra vienas aktualiausių veiksnių, skatinančių jaunimą rinktis studijuoti užsienio universitetuose. Nustatyta, jog universitetai ir studentai skirtingai supranta studijų kokybę, todėl svarbu išsiaiškinti studentų sampratą, kad sėkmingai vyktų universitetų ir studentų dialogas. Aptariamos studentų suvokiamos studijų kokybės dedamosios, jų studijų pasirinkimo principai. Analizuojama, kaip studentai lygina Lietuvos ir užsienio universitetų akademinio gyvenimo aplinką: studijų programas, dėstomus dalykus, dėstytojų darbą, universitetų administracijos bendravimą su studentais ir kt. Iškeliamos nepakankamo akademinio jaunimo domėjimosi realiais visuomenės procesais problemos, nemokėjimas sukaupti socialiniam gyvenimui reikalingų žinių. Remiantis tyrimo duomenimis, pateikiami studijų kokybės trikdžiai ir aprašomos šių trikdžių suvaldymo galimybės. Tyrimo išvados turėtų sudominti visus, kurie gilinasi į aktualius studijų pasirinkimo ir studijų kokybės klausimus. [Iš leidinio]

ENScientific study presents the empirical research results of pupils and students migration processes. The research data revealed that the quality of education is one of the relevant factors encouraging young people to study in foreign universities. It was found that universities and students have different perceptions of study quality, so it is important to clarify the concept of study quality to successfully run dialogue between universities and students. The study discusses different components of study quality. Analyzing how students compare Lithuanian and foreign universities academic environment: study programs, subjects, teaching, university administrators relationship with students and etc. Study raises academic youths' lack of interest in problems concerning public process, inability to build the necessary knowledge for social life. The research data raises study quality disturbances and suggests their regaining possibilities. The study findings and recommendations should be interesting to all who are interested in choosing study and organizing study quality issues. [From the publication]

ISBN:
9789955129479
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69058
Updated:
2020-11-24 21:42:49
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: