Lietuvių imigrantų Norvegijoje, Anglijoje ir Ispanijoje įsitraukimo strategijos : nuo konformizmo iki navigacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių imigrantų Norvegijoje, Anglijoje ir Ispanijoje įsitraukimo strategijos: nuo konformizmo iki navigacijos
Alternative Title:
Pathways of incorporation of Lithuanian immigrants in England, Norway and Spain: from conformism to navigation
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 2, p. 96-103
Keywords:
LT
Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Integracija / Integration; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje į imigracines problemas bandoma pažvelgti kiek kitu aspektu, negu siūlo diasporos bei transnacionalizmo teoriniai modeliai. Straipsnio tikslas - apčiuopti pagrindines imigrantų įsitraukimo į naują visuomenę strategijas, nusakančias vyraujančius susisaistymo su nauja visuomene būdus, nepaneigiant ir neprieštaraujant faktui, jog susisaistymas galimas ne tik su atvykusia, bet ir kilmės visuomene. Remiantis imigrantų įsitraukimo trajektorijų įvairovės teoriniu modeliu, lauko tyrimų duomenys apibendrinti analizuojant keturių pagrindinių įsitraukimo būdų - ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio - raišką. Priklausomai nuo įsitraukimo būdo ar būdų išskiriamos keturios pagrindinės strategijos - konformistinė, reprezentacinė, segregacinė ir navigacinė. Empirinius tyrimo duomenis sudaro giluminiai ir pusiau struktūruoti interviu, atlikti 2008 m. Norvegijoje, Anglijoje ir Ispanijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Imigracija; Integracija; įsitraukimas; Susisaistymas; Akultūracija.

ENThe article addresses the incorporation of Lithuanian immigrants into their host societies through a focus on their pathways that reflect a variety of social, economic, cultural and political ties. Field data were provided by 71 semi-structured interviews with Lithuanian immigrants, conducted in 2008 in Norway, Spain and England. The conclusions suggest that Lithuanian immigrants' choice of a particular strategy to adapt to the host society reflects the selection of one among the four possible pathways of incorporation, as well as diverse motivations to belong. These pathways do not always correspond to the dominant discourse of diaspora and transnationalism. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19863
Updated:
2018-12-17 12:26:11
Metrics:
Views: 48    Downloads: 17
Export: