Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop
Alternative Title:
Bendruomeninio meno iniciatyvos kaip dalyvaujamojo tyrimo forma: gatvės mozaikos dirbtuvių atvejis
In the Journal:
Creativity studies. 2014, Vol. 7, no. 1, p. 55-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomeninis menas; Dalyvaujamasis Tyrimas; Dalyvaujamasis meninis tyrimas; Kaiminijos, viešosios erdvės; Kaimynijos Vystymas; Kaimynystė; Meninis Tyrimas; Miesto studijos; Viešosios erdvės; Arts-based Research; Community art; Comunity art; Lithuania; Neghbourhood; Neighborhood; Neighbourhood Regeneration; Participatory Research; Participatory arts-based research; Public spaces; Urban studies.
Keywords:
LT
Dalyvaujamasis meninis tyrimas; Dalyvaujamasis Tyrimas; Kaimynijos Vystymas; Kaiminijos, viešosios erdvės; Kaimynystė; Menas / Art; Meninis Tyrimas; Miesto studijos; Viešosios erdvės / Public spaces.
EN
Arts-based Research; Community art; Comunity art; Neghbourhood; Neighborhood; Neighbourhood Regeneration; Participatory arts-based research; Participatory Research; Urban studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bendruomeninio meno projektų potencialas, organizuojant dalyvaujamąjį meninį tyrimą ir regeneruojant viešąsias kaimynijų erdves. Šiuolaikinėse miesto studijose įvykęs kasdienių procesų tematizavimas įtraukia klausimą apie tyrimo taktikas, jautrias urbanistiniams mikroprocesams ir aplinkos detalėms, taip pat kūniškai bei emocinei patirčiai, bendrabūvio (angl. togetherness) patirčiai ir besiformuojantiems socialiniams ryšiams (pvz., pasitikėjimo tinklams). Atpažindami įvairių meno formų jautrumą minėtųjų miesto gyvenimo aspektų atžvilgiu ir efektyvumą, organizuojant tyrimo lauką bei lankstumą, formuluojant tyrimų rezultatus, miesto tyrinėtojai praplečia savo metodų diapazoną. Šiame straipsnyje susitelkiama ties „meniniu tyrimu“ (angl. arts-based research), kaip integralia „dalyvaujamojo tyrimo“ (angl. participatory research) dalimi. Bendruomeniniai meno projektai šiame straipsnyje pasitelkiami kaip šio tyrimo forma, taip pat atskleidžiamas jų poveikis kaimynijos regeneracijai. Kaip atvejis analizuojama „Gatvės mozaikos dirbtuvių“ iniciatyva, kurią nuo 2012 m. Šnipiškių medinėje kaimynijoje vysto skirtingo amžiaus vietos gyventojai kartu su kūrybine miesto tyrimų ir meninių intervencijų grupe „Laimikis.lt“. Atskleidžiama, kad bendruomeninė meno iniciatyva tarnauja ir kaip neformalios komunikacijos platforma, ir kaip meninis kaimynijos studijų bei gaivinimo įrankis. [Iš leidinio]

ENThe paper examines the potential of community art projects as a participatory research method and as a tool for neighbourhood regeneration. A thematisation of everyday micro-processes, which takes place in contemporary urban studies, involves the question about the research tactics, sensitive for urban details and micro-processes, bodily and emotional experiences, the experience of togetherness and the emerging networks of trust and mutual help. By recognising a sensitivity, flexibility and productivity of various art forms used as the research tactics and for the articulation of findings, the urban researchers enrich their toolbox with an "arts-based approach" as an integrated part of participatory action research. This paper explores a case of a community art initiative, developed in the wooden neighbourhood of Snipiskes (Šnipiškės, in Lithuanian) by the residents and a Vilnius-based interdisciplinary group "Laimikis.lt", which has been working as researchers and art-activists in the neighbourhood since 2012. The community art initiative "Street Mosaic Workshop" works both as an informal communication platform and as an artistic micro-tool for revitalisation of the neighbourhood. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297475.2014.933365
ISSN:
2345-0487
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56911
Updated:
2021-03-04 09:24:41
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: