Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje
Alternative Title:
Spiritual education in postmodernizing society
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 44-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvasinis ugdymas; Dvasingumas; Vyresnysis mokyklinis amžius; Spiritual education; Spirituality; Elder pupil age.
Keywords:
LT
Dvasingumas; Dorovinis ugdymas / Moral education; Vyresnysis mokyklinis amžius.
EN
Elder pupil age; Spiritual education; Spirituality.
Summary / Abstract:

LTNeabejotina, kad vienas iš opiausių integralaus ugdymo aspektų yra dvasinis ugdymas, tačiau mokyklos darbo praktikoje jis yra dažnai ignoruojamas. Straipsnyje siekiama apibūdinti dvasingumą kaip dvasinio ugdymo objektą, atskleisti vyresnių mokinių aktualius dvasingumo ugdymo tikslus ir uždavinius. Atsižvelgus į konkrečius vyresniųjų mokinių vertybių internalizacijos ir santykių ypatumus, apibrėžiami dvasingumo ugdymo tikslai ir uždaviniai šiuo amžiaus tarpsniu. Formuluojamas toks bendrasis dvasingumo ugdymo tikslas: padėti vyresniesiems mokiniams internalizuoti esmines dvasines vertybes ir susidaryti jomis grindžiamus adekvačius santykius su pasauliu. Nurodomi daliniai dvasingumo ugdymo tikslai arba uždaviniai: padėti mokiniams susiformuoti teigiamą ir sąmoningą požiūrį į esmines dvasines vertybes; praturtinti jų emocinius vertybinius išgyvenimus; žadinti poreikį įgyvendinti dvasines vertybes ir ypač sukaupti teigiamą prasmingo gyvenimo patirtį. Atsižvelgiant į esamą mokyklos realybę, formuluojami dvasingumo ugdymo lokalūs tikslai: aktyvinti vyresniųjų mokinių įsitraukimą į įvairią, asmeniškai ir visuomeniškai prasmingą veiklą; domėtis šios veiklos kryptingumu ir tikslingumu; siekti įtraukti dvasines vertybes į veiklos tikslus, turinį ir priemones; skatinti mokinių kūrybinę iniciatyvą veikiant ir kt. Straipsnyje pateikiama vientisa tikslų sistema, sujungianti dalinius tiesioginius tikslus, dalinius netiesioginius tikslus ir lokalius tikslus. Ši dvasingumo ugdymo tikslų sistema yra sąlygiška, dinamiška ir atvira, priklausanti nuo mokinių dvasingumo raiškos tendencijų, mokyklinės bendruomenės gyvenimo realybės, sociokultūrinio ir edukacinio konteksto pokyčių.

ENIn this article spiritual Education is grounded on relevancy of modern society. The advantages and disadvantages of Postmodernism and its influence on the individual Psychical and spiritual development are disputed. Spirituality is described as the object of spiritual development. According to the viewpoint of theologians, philosophers and educators, spirituality is defined as an individual's relation with the world, which is based on highest values which up bring from the truth, the good, beauty and holiness. The 1998 research results based on senior school learners' Spiritual development are taken into consideration, what makes Spiritual development aims and objectives of senior school age are presented relevant. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17573
Updated:
2018-12-17 11:23:43
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: