Etinė metafizikos prasmė ir komunikacija kitaip: E. Levinas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etinė metafizikos prasmė ir komunikacija kitaip: E. Levinas
Alternative Title:
Ethical meaning of metaphysics and communication otherwise: E. Levinas
In the Journal:
Santalka: filosofija, komunikacija. 2013, t. 21, Nr. 1, p. 46-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emanuelis Levinas (Emmanuel Levinas); Etika; Kitybė; Komunikacija; Metafizika; Modernybė; Veidas; Communication; Ethics; Face; Metaphisics; Metaphysics; Modernity; Otherness.
Keywords:
LT
Emanuelis Levinas (Emmanuel Levinas); Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy; Kitybė; Komunikacija; Metafizika; Modernybė; Veidas.
EN
Face; Metaphisics; Metaphysics; Modernity; Otherness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma Emmanuelio Levino kritika Vakarų metafizikos atžvilgiu, kuri, turint omenyje Martiną Heideggerį, gali būti įvardyta užmarštimi. Tačiau šiuo atveju tai ne būties, o kitaip nei būties (autrement q’etre) užmarštis. Aptariant kitybės sampratą ir pabrėžiant skirtumo aspektą, parodoma, kad kitybė Levino filosofijoje sutinkama ne konceptualiai, ne savirefleksijos būdu ar ontologiškai, o per išraišką, per Kito veidą. Drauge tai yra ir komunikacijos su Kitu užmezgimas. Analizuojant susitikimo su Kitu ir komunikacijos su juo pobūdį, svarstoma, kaip Levinui pavyksta išvengti ontologinio ir pažintinio santykio bei grįžti prie tradicijos užmirštos etinės metafizikos dimensijos. [Iš leidinio]

ENThe Levinasian critique of the Western philosophical tradition can be named, with Heidegger in mind, "forgetfulness". But instead of forgetfulness of being it would now be forgetfulness of the "otherwise than being" (autrement q’etre). Analyzing the idea of alterity and stressing the aspect of difference, it is shown that otherness for Levinas is met not conceptually or self-reflectively or even ontologically but though the expressivity of the face, the face of the other person. That leads to the communication with the other. Discussing this encounter with the other and nature of communication it is shown how Levinas avoids the ontological relation and goes back to the forgotten ethical dimension of metaphysics. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpc.2013.05
ISSN:
2029-6320; 2029-6339
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47221
Updated:
2019-01-12 17:48:52
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: