Naratyvinė kultūros objektų ir institucijų identiteto praturtinimo metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naratyvinė kultūros objektų ir institucijų identiteto praturtinimo metodika
Alternative Title:
Narrative-based enhancement methodology for the cultural property and the cultural institution
In the Journal:
Santalka: filosofija, komunikacija. 2013, t. 21, Nr. 2, p. 110-118
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Postmodernizmas / Postmodernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos vietos įvaizdžio ir daugialypio identiteto problemos miestų kultūrinių institucijų aspektu. Remiamasi įtakinga Clare A. Gunn vietos įvaizdžio teorija, ji pritaikoma šiandieninių kaitos veiksnių analizei. Pastebima, jog bet kokio objekto kultūrinė vertė tampa reliatyvi, daugeliu atvejų priklauso nuo bendruomenės ir komunikacijos strategijų. Įdiegtam įvaizdžiui iliustruoti pasirenkamas Rytų Berlyno atvejis, kai dėl kūrybinės visuomenės veiklos po valstybės unifikacijos gyvenamieji socialistinio modernizmo daugiabučiai tampa komercinės veiklos taškais, panaudojant jų kitoniškumą Vakarų pasaulio atžvilgiu. Lietuvos atveju nagrinėjama Kauno situacija – pasirenkamas Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas, kaip sociokultūrinė miesto tradicijos dalis. Klubo veikimas nagrinėjamas naratyvo konstravimo ir šiandieninės rinkodaros aspektais. Paskutinėje dalyje, postmodernistinio visuomenės įtraukimo į vyksmą kontekste apibrėžiu kultūrinės institucijos identiteto diegimo problematiką. Prieinama prie išvados, jog nuolatinis kultūrinių verčių kitimas veikia kultūros reliatyvumą, taip skatindamas miestų tarpusavio konkurenciją ir keldamas grėsmę istorinękultūrinę vertę generuojančiam kultūros paveldui, kuris be deramos komunikacijos gali būti pasmerktas prarasti savo vertę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Kaunas; Mitas; Naratyvas; Postmodernizmas; „Žalgiris“; BC Žalgiris; Identity; Kaunas; Myth; Narrative; Postmodernism.

ENThe paper addresses the contemporary conception of the place marketing, image and the impact of multiple identities on the cultural institution of a city. The first part of the paper is based on the most famous Clare A. Gunn theory on two possible perceptions of the postmodern place image. The author of the article points out that the cultural value of an object is conditional and depends on communicational strategies and community needs. As an example of identity introduction to a place, the case of Berlin Platten is taken, where creative society is creating a new public image of multi-dwelling buildings. Basketball Club Žalgiris is taken as a Lithuanian example of an image that emerges deep from the past. In this case, the author of the article shows how the Club is constructing its narrative by manipulating historical facts at present. In the last part of the paper, it is argued that rapidly changing society causes the abstract valuation of culture, which is also based on a wider communicational context. As a conclusion, the author points out that processes of identity construction will provide the background for cultural and economic rivalry between cities of the World. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpc.2013.11
ISSN:
2029-6320; 2029-6339
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69590
Updated:
2019-07-15 17:18:07
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: