XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų priesaginių veiksmažodžių daryba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų priesaginių veiksmažodžių daryba: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
275 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Derivation of old lithuanian suffixed and mixed type verbs in the 16th c. printed texts of Lithuania minor Vilnius, 2005 25 p
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe tiriama XVI amžiaus antrosios pusės Mažosios Lietuvos raštų mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba. Medžiaga rinkta iš visų spausdintų Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno ir Simono Vaišnoro darbų, jos korpusas su darybos interpretacija teikiamas disertacijos priede (apie 750 veiksmažodžių kamienų). Palyginus su ankstesniais tyrimais, darbas naujas tuo, kad senųjų raštų žodžių daryba tiriama sinchroniniu aspektu. Buvo siekiama nustatyti, kiek veiksmažodžių galima laikyti darybiškai skaidžiais, jei pamatinių žodžių ieškoma tame pačiame šaltinių rinkinyje, iš kurio rinkti ir tiriamieji priesaginiai bei mišrieji veiksmažodžiai. Denominatyvinių veiksmažodžių darybos reikšmėms aprašyti darbe siūloma lituanistikoje dar netaikyta klasifikacija. Jos pagrindas – tai sintaksinės ir semantinės pamatinių žodžių funkcijos darybinėse parafrazėse (pagrindinės skiriamos grupės – predikatyvinė, subjektinė, objektinė ir aplinkybinė su smulkesniais pogrupiais). Be kitų dalykų, darbe siekta išsiaiškinti ir priesaginių bei mišriųjų veiksmažodžių santykį. Siūloma mišriuosius laikyti priesaginių veiksmažodžių potipiu – nelygiaskiemeniais veiksmažodžiais. Šiam potipiui būdingas priesagos alomorfizmas, kurį funkcijos požiūriu galima lyginti su šaknies balsių kaita. [Iš leidinio]

ENThis paper analyses the formation of mixed and suffixal verbs in Lithuanian Minor documents of the second half of the 16th century. The study data is collected from all printed works by Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas and Simonas Vaišnoras. Data corpus and formation interpretation are provided in the thesis annex (approximately 750 verb stems). In comparison with previous studies, the novelty of this work is the synchronic aspect of the analysis of word formation in old documents. The thesis aimed to estimate the amount of verbs which can be considered as formatively separable when underlying words are selected from the same corpus as the mixed and suffixal verbs. The paper proposes classification for the description of meanings of denominative verb formation. This classification was never applied in previous studies of Lithuanian language. It is based on the syntactic and semantic word functions in the formation paraphrases (the following main groups are distinguished: predicative, subjective, objective and circumstantial, which comprises minor subgroups). Moreover, the work aimed to reveal the relationship between suffixal and mixed verbs. The author suggests that mixed verbs should be treated as a subtype of suffixal verbs, i. e. as the irregular syllabic verbs. Suffix allomorph, which can functionally be compared with the shift in root vowels, is also characteristic of this subtype.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6517
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 40
Export: