Studentų lūkesčiai ir motyvavimas praktikos vietose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų lūkesčiai ir motyvavimas praktikos vietose
Alternative Title:
Students expectations and motivation in practice placements
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2010, Nr. 1 (10), p. 49-60
Keywords:
LT
Motyvacija; Praktikos vieta; Studentų lūkesčiai.
EN
Expectations; Motivation; Practice placement; Students practitioner's expectations; Students practitioners.
Summary / Abstract:

LTStudentams praktika – galimybė įgyti įgūdžių, kurių stoka nuolat skundžiasi darbdaviai. Studentus praktikai priimančioms įmonėms tai proga sužinoti, koks yra mokymo įstaigų ruošiamų jaunųjų specialistų pasirengimas. Studentai į praktikos įmones ateina turėdami tam tikrų lūkesčių, todėl yra pasiryžę nuoširdžiai dirbti. Tačiau dalis įmonių pačios sumažina jų motyvaciją – studentai dažnai laikomi žemesnės kastos darbuotojais, nors gali būti labai naudingi. Taigi ne visada studentų lūkesčiai sutampa su atliekamais darbais. Nors jie nėra nuolatiniai įmonių darbuotojai, bet jei bus nemotyvuoti, nukentės pati įmonė. Straipsnyje nagrinėjami Utenos kolegijos turizmo ir viešbučių administravimo studentų lūkesčiai praktikos vietose ir juos atlikti praktiką konkrečioje įmonėje motyvavę veiksniai. Tyrimo tikslas – ištirti turizmo ir viešbučių administravimo studentų lūkesčius ir motyvaciją dirbti praktikos vietose. Tyrimo tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: išanalizuoti studentų lūkesčius ir įmonės požiūrį į studentą ir jo motyvavimą praktikos vietose teoriniu aspektu; ištirti studentų lūkesčius praktikos vietose; išsiaiškinti motyvavimo priemones, taikomas praktikos vietose; nustatyti užsienio ir Lietuvos turizmo įmonių požiūrį į praktiką atliekančius studentus. Tyrime taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė ir anketinė apklausa. Straipsnio išvadose atskleidžiami praktikos vietos užsienyje ir Lietuvos įmonėse skirtumai, susiję su studentų lūkesčiais, studentų motyvacijos priemonėmis ir požiūriu į praktiką atliekančius studentus.

ENThe aim of the research was to find out what student's practice expectations and motivation are. Goals of the research: to analyse student's expectations, the attitude of the enterprise towards the student practitioner and motivational issues from theoretical perspective; to analize motivational means applied in practice placements; to overview the attitude of both foreign and local enterprises towards students practitioners. Research methods: scientific literature anglysis and questionnaire, the respondents of which were Utena College Tourism and Hotel Administration study program students. Students practitioners expectations, the attitude of the enterprises and motivational means netermine greatly what skills the student will acquire during prasctice placement. According to the survey results students have different expectations, such as getting work experience, getting employed, getting recommendations, getting acquainted with people, etc. Students going for practice placement abroad have higher expectations than those in Lithuanian enterprises. Students who have their practice abroad perform tasks that they expected or even more complicated one's, while in Lithuania it's not the case. In enterprises abroad students fulfill more challenging and various tasks, in addition, they get paid. In Lithuania students do various tasks but they are not challenging. Student's opinion and remarks are not being taken seriously both in Lithuanian and foreign enterprises. Main conclusion: enterprises abroad have a positive attitude towards students and students can demonstrate their skills while performing tasks that even exceed their expectations. Lithuanian enterprises have a more negative attitude towards students as they seldom perform skilled tasks, as a result they do not have the possibility to train their professional skills.

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Studentų profesinės praktikos organizavimo proceso kolegijoje analizė / Aristida Čepienė, Nida Vaitiekienė. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2018, nr. 14, p. 53-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41119
Updated:
2017-09-16 19:00:36
Metrics:
Views: 13
Export: