Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si)
Alternative Title:
Teachers’ attitude to the development of socially acceptable behavior in children (a case study of Radviliškis X preschool education institution)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2019, Nr. 2 (49), p. 6-13
Keywords:
LT
Elgesio kultūros ugdymo(si) samprata; Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Ikimokyklinis amžius.
EN
Concept of socially acceptable behavior; Preschool age; Preschool education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos visuomenė gyvena permainų laikotarpiu, kuriame asmeninės vertybės yra veikiamos mus supančios aplinkos. Pastebėtas visuomenės narių elgesio kultūros prastėjimas ir vis dažniau tai būdinga vaikų ir jaunimo elgsenai. Vaikai praranda savarankiškumo, pagarbos asmeniui, tautai jausmus, vis dažniau matomas šiurkštus bendravimas, nepakantumas aplinkai, o tai tik įrodo, kad mūsų jaunoji karta pasižymi žema elgesio kultūra. Kuo anksčiau supažindinsime vaikus su pagrindinėmis elgesio kultūros vertybėmis ir sieksime jas ugdyti, tikėtina, jog pasieksime geresnių rezultatų tinkamo elgesio modeliavimui gyvenimui visuomenėje. Dėl šios priežasties ne tik šeima, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga tampa atsakinga už vaikų elgesio kultūros ugdymą, švietimą ir skatinimą elgtis mandagiai, pagarbiai, sąžiningai, draugiškai ir t. t. Straipsnio tikslas – atskleisti, koks yra ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si) ikimokykliniame amžiuje. Atliktas tyrimas vienoje iš Radviliškio ikimokyklinio ugdymo įstaigų siekiant išsiaiškinti, kiek svarbus yra elgesio kultūros ugdymas(is) ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje ir koks yra pedagogių požiūris šiuo aspektu. Tikslui įgyvendinti pasirinkta kokybinio tyrimo strategija. Atlikta ikimokyklinių ugdymo(si) įstaigų pedagogių anketinė apklausa raštu, duomenys apdoroti turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad elgesio kultūros sąvokos samprata plati, nes ją sudaro ne tik veiklos, bendravimo, higienos kultūra, bet ir ekologinis bei tautinis ugdymas(is). Anot pedagogių, didžiausia atsakomybė už vaikų elgesio kultūros ugdymą atitenka ugdytinių šeimoms. Ugdymo įstaigos įvardijamos kaip papildomi institutai, prisidedantys prie vaikų elgesio kultūros ugdymo(si). [Iš leidinio]

ENThe lithuanian public has been undergoing transformations, and our personal values are being influenced by the surrounding environment. Nowadays, human behavior has been gradually worsening and it is especially evident in children and adolescents. Teenagers are growing up less independent, show little respect for others and their nation, talk rudely, they more often reject social norms, thus all that shows that the behavior of our young generation has become less socially acceptable. The earlier children are familiarized with core cultural / social values and develop them, it is more likely that we will achieve better results developing socially acceptable behavior of our society. Thus, both, the family and a preschool education institution, are responsible for developing socially acceptable behavior in children, teaching social and life skills, politeness, respect, honesty, friendliness, etc. The aim of this research was to identify preschool education institution teachers’ attitude to the development of socially acceptable behavior in preschool children. We carried out this research in a Radviliškis preschool education institution, seeking to find out the significance of the development of socially acceptable behavior in a preschool education institution and teachers’ attitude to it. A qualitative research method was chosen. A questionnaire was prepared and filled in by the teachers of this preschool education institution. The collected data were analyzed using content analysis. The research results showed that socially acceptable behavior is a broad concept, it includes conduct, hygiene practices, environmental, national awareness. According to the respondents, the responsibility for the development of socially acceptable behavior lies with the family. Education institutions were identified as institutions contributing to the development of socially acceptable behavior in children. [From the publication]

DOI:
10.21277/jmd.v49i2.233
ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84684
Updated:
2020-10-20 06:20:33
Metrics:
Views: 44    Downloads: 4
Export: