Etnokultūros vertybės - asmenybės tapsmo pamatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnokultūros vertybės - asmenybės tapsmo pamatas
Alternative Title:
Ethnoculture values - basics of turning into personality
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2003, t. 11, p. 85-92
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŽvelgiantį etnokultūrą, kaip į asmenybės formavimosi erdvę, straipsnyje aktualizuojama jos vertybių pedagoginė funkcija ir vaidmuo visybinei ikimokyklinio amžiaus vaiko dvasinei raidai. Ikimokyklinis amžius yra imliausias perimti etnokultūros vertybes, kurių dorovinės ir estetinės pasaulėjautos raiškos netarpiškumas, gilios minties paprastumas, formų įvairovė ir įtaigumas labiausiai atitinka šio amžiaus vaiko suvokimo ir atlikimo ypatumus. Vienas iš pagrindinių mūsų šalies švietimo uždavinių - "brandinti asmens tautinę bei kultūrinę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne tik gimtosios kultūros vartotojas, bet ir jos kūrėjas, atsakingas už jos raidą bei etnokultūrinio identiteto išsaugojimą" (Lietuvos švietimo reformos gairės. 1990, p. 327). Visuomenės demokratėjimas, materialūs sunkumai, kultūros ir nekultūringumo susimaišymas, vis labiau agresyvėjanti masinė kultura mūsų šalyje sukuria pavojingą aplinką besiformuojančiai asmenybei. Kadangi problemą įvairiais aspektais kitos autorės analizuoja savo straipsniuose, tai šiame aptariama etnokultūros vertybių poveikio mažo vaiko asmenybės sklaidai ypatumai, tų vertybių pedagoginė funkcija, pristatomas etnokultūros vertybių integravimo į vaikų veiklą teorinis ugdymo modelis. Apibendrinant daroma išvada, kad etnokultūros vertybės yra nepakeičiama priemonė ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiko vertybines nuostatas (dorines, estetines, intelektines), visuminį pasaulio suvokimą. Be to, dėl šių vertybių įtakos sėkmingai lavėja vaiko meniniai gabumai, kūrybiškumas, formuojasi estetinė, dorinė pasaulėjauta, jeigu jos pateikiamos jam prieinamais būdais ir priemonėmis, toleruojamos kasdieniame gyvenime.

ENThe article treats the Lithuanian ethno culture consequence upon preschool child's personality development. It has been proved by scientist's long time ago, that person's quality essentially depends upon cultural surroundings of a child. More democracy in our society, formation of social hardships, more and more aggressive multiculture, merge of culture and illiteracy makes very dangerous situation in terms of a child's morale, who still lacks criteria of values choice. Ethno culture can do its best in protecting a person form negative influence. Scientists have proved, ethno culture being essential in forming person's structure, which is specific to each nation's representative. While fostering a personality this structure becomes a gauge. Based on the above mentioned propositions, the article presents the ethno cultural pattern of preschool children education. It discusses ethno cultural values appropriate to this particular age group, emphasizing its educational function. There are also singled out the main factors of education, their importance and activity brands of a child, which are supposed to impart ethno cultural values. Examinations provide conclusion, that ethno culture can optimize the whole child's personality development. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17248
Updated:
2018-12-17 11:12:48
Metrics:
Views: 125    Downloads: 33
Export: