Mokyklos ir šeimos komunikacijos modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos ir šeimos komunikacijos modelis
Alternative Title:
Model of a school and family communication
In the Journal:
Pedagogika. 2019, 133, p. 227-247
Keywords:
LT
Šeima; Mokykla; Komunikacijos modelis; Ugdymas(is) karjerai; Neformaliojo ugdymo(si) veikla.
EN
Family; School; Model of communication; Education for carrier; Non-formal educational activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo problema. Teorinių šaltinių ir praktinės ugdomosios veiklos pagrindu autorės sukūrė komunikacinį bendradarbiavimo modelį, kuris grindžiamas neformaliąja ir ugdymo(si) karjerai veikla. Modelis patikrintas empiriškai. Daroma prielaida, kad sukurtasis modelis, susidedantis iš 4 komponentų (edukacinei komunikacijai keliamų tikslų; struktūrinių dalių, atspindinčių komunikaciją įgyvendinančias neformaliojo ir ugdymo(si) karjerai veiklas; esamų ir prognozuojamų efektyvios komunikacijos trikdžių; efektyvios komunikacijos tarp šeimos ir mokyklos įgyvendinimo ir tobulinimo būdų), yra veiksmingas, tobulinant šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the problem of cooperation between the family and a school. The lack of positive communication between family and school becomes the main bother for students to understand better themselves, to learn more about the needs for self-expression and possibilities for further professional development.From one side, parents are not always satisfied with emotional and intellectual support coming from school. From another side, teachers reflect on the lack of family motivation in cooperating with the school in order to help students to develop their own life perspectives.The aim of the research is to validate theoretically and empirically the model of communication between family and a school. The objectives: 1) Highlighting the theoretical perspective of the conception, methods, and ways of the cooperation with family and a school. 2) To disclose the activities of N school and their sociocultural context. 3) To develop the theoretical model of communication between family and a school and to validate it empirically. The authors have created the model of communication for non-formal and education for carrier activities through theoretical sources and practical educational activities. The model is tested empirically. It is assumed, that the created model effectively improves collaboration between the family and the school and consists of 4 components: the aims for educational communication; structural parts, reflecting communication activities in non-formal and educational carrier activities; available and predictive shortcomings in communication; ways of implementing and improving effective communication between family and the school. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78611
Updated:
2021-01-04 19:25:44
Metrics:
Views: 77    Downloads: 4
Export: