Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas
Alternative Title:
Accesibility to non-formal children education
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2007, Nr. 3 (14), p. 60-78
Keywords:
LT
neformalusis vaikų švietimas; neformaliojo švietimo mokykla; neformaliojo vaikų švietimo krepšelis; neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
EN
non-formal children education; non-formal education school; non-formal children education basket.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (NVŠM) tinklas šalyje, įvertinama, kiek bendrojo lavinimo mokyklų mokinių lanko šias mokyklas, apibūdinami vieno vaiko išlaikymo neformaliojo švietimo sistemoje kaštai ir neformaliojo švietimo išlaidų vidurkis vienam bendrojo lavinimo mokyklų mokiniui, įvertinamas neformaliojo švietimo prieinamumo reguliavimas ir tam reikalingų resursų panaudojimas. Atlikto tyrimo tikslas - apibūdinti, išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti neformaliojo vaikų švietimo krepšelio įvedimo poreikį ir prielaidas, kuriomis neformaliojo švietimo sistemos aprūpinimas vadovaujantis krepšelio principu būtų racionali priemonė įveikti šio ugdymo netolygumą. Visų 60 savivaldybių švietimo skyriai pateikė informaciją, kurioje surinkti bendri duomenys apie neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir kitų NVŠ paslaugų finansavimą, išsakytas vadovų požiūris į krepšelio įvedimo principus. Nustatyta, kad NVŠM tinklas šalyje yra gana stabilus, tačiau rajono tipo savivaldybėse NVŠM yra sutelktos savivaldybių centruose. Skirtingose savivaldybėse NVŠM ugdytinių yra 3-68 proc. visų mokyklinio amžiaus vaikų. Savivaldybės skirtingai finansuoja vieno vaiko dalyvavimą neformaliojo švietimo sistemoje (nuo 1100 lt iki 4027 lt vienam NŠM ugdytiniui). Nustatyta, kad viena iš NVŠ nevienodo prieinamumo priežasčių - NVŠM finansavimas remiantis ne normatyvais (kokybiniais kriterijais), o pasiektu lygiu, t. y., remiantis praėjusių metų finansavimu. Savivaldybių atstovai kur kas dažniau pareiškia nuomonę, kad krepšelio įvedimas pagerintų vaikų neformaliojo švietimo kokybę, tačiau NVŠM atstovai krepšelio įvedimą dažniausiai sieja su tam tikromis išlygomis.

ENThe article analyzes the problems of children's accessibility to non-formal education at school in municipality territory which are revealed by municipality education department specialists and non-formal children education school administration attitude towards the possibility to provide better accessibility to non-formal education by making reforms in this sphere sponsorship and by introducing non-formal education student's basket as well as applying the principle "money after the child". [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18196
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 94    Downloads: 15
Export: