Komunikacijos ir informacijos mokslai humanitarinių ir socialinių mokslų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacijos ir informacijos mokslai humanitarinių ir socialinių mokslų kontekste
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2004, t. 29, p. 9-30
Keywords:
LT
Mokslai; Komunikacija; Tarpdiscipliniškumas; žinios; žinojimas; Dokumentai; Institucijos; Studijos; Masinė komunikacija; Informacinė visuomenė.
EN
Sciences; Communication; Information; Interdisciplinarity; Knowledge; Documents; Institutions; Studies; Mass communication; Information society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apibūdinti savo esme tarpdisciplininių komunikacijos ir informacijos mokslų (KIM) vietą humanitarinių ir socialinių mokslų sistemoje, aptarti pagrindines KIM raidos tendencijas, pateikti Lietuvoje KIM tiriamų mokslinių ir praktinių problemų žemėlapį, institucijų, personalo ir kitų išteklių analizę, pasaulinės ir europinės integracijos perspektyvas. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariami KIM vidiniai ištekliai ir tendencijos (KIM statusas ir vieta mokslų sistemoje, tarpdiscipliniškumas, istorinis ekskursas, dabartinė institucijų būklė, veiklos sektoriai: moksliniai tyrimai, studijos, taikomoji veikla), antrojoje - KIM aplinka (globalių mokslo raidos tendencijų ir iššūkių poveikis KIM, santykis su Lietuvos mokslo politika, santykis su ES mokslo politika, Europos ir pasaulio mokslo tinklas, KIM poreikis Lietuvos visuomenėje, ūkyje, kultūroje, mokslo sistemoje), trečiojoje pateikiama KIM SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) matrica. KIM kaip atskira mokslų kryptis Lietuvoje oficialiai pripažinta 1997 m. Pagal mokslų klasifikaciją ji priskirta humanitariniams mokslams, nors tai neatitinka realaus KIM tiriamų problemų žemėlapio, kadangi klasifikacijoje spaudos ir komunikacijos tyrimai dirbtinai skiriami socialiniams mokslams, o humanitariniams priskirtoje srityje įvardijamos tik daugiausia su dokumentine komunikacija siejamos mokslo šakos. Tai neatitinka realios KIM situacijos. Šios dinamiškos srities vienas iš svarbiausių ypatumų yra tarpdalykiškumas.

ENThe purpose of this article is to analyze and define the main features of communication and information sciences (CIS) and present the state of the art review of this field in Lithuania CIS as integral and independent field of science. In the classification of sciences approved by the Government of the Republic of Lithuania in 1997, CIS are attributed to the humanities, but according to the classification of studies CIS are social sciences. Inside the CIS field formal classification there are indicated traditional disciplines (documentation, library science, bibliography, book science, archivistics, papirusology, etc ) and only those that are related to information but not to communication (Mass communication research, media studies belong to Social science) Such situation creates a rather distorted picture of CIS that are no longer bound only to traditional research but one of the most dynamic and demanded fields of science, research and studies. Interdisciplinary as the main feature of CIS is examined in the article. SWOT analysis showed that SIC have more potential than other human sciences to participate in the EU programs and projects as the knowledge based society needs cross-related and interdisciplinary approaches first of all. On the other hand, CIS as a young science field, lacks recognition in the academic world where long history is usually considered to be one of the main factors for the recognition. When / if the same criteria that are used for well established science fields arc applied to the developing science field, it may hinder the full use of the possibilities for the young sciences that appear in the information society. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12403
Updated:
2018-12-17 11:22:01
Metrics:
Views: 68    Downloads: 28
Export: