Neformaliojo ugdymo modelis : teorinis ir empirinis pagrindimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ugdymo modelis: teorinis ir empirinis pagrindimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2007.
Pages:
196 p
Notes:
Disertacija rengta Vilniaus pedagoginiame universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Neformalusis švietimas; Vaikų ugdymas; Socializacija.
EN
Non-formal education; Children's education; Socialization.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Nonformal education model: theoretical and empirical justification. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 34 p
Summary / Abstract:

LTLietuva turi unikalias neformaliojo vaikų ugdymo tradicijas, kurios yra integruotos į švietimo sistemą, todėl tobulinant neformaliojo ugdymo sistemą tikslinga jas ne tik išsaugoti kaip nacionalinį savitumą, bet ir perimti kitų šalių patirtį siekiant, kad pozityviajai socializacijai būtų sudarytos palankios sąlygos, o vaikų neformaliojo ugdymo poreikiai būtų maksimaliai patenkinami. Darbo tema aktuali dėl to, kad vaikams Lietuvoje nėra sudarytos palankios galimybės naudotis valstybės teikiamomis neformaliojo ugdymo paslaugomis. Tyrimo mokslinė problema – būtina teoriškai apibrėžti empiriškai patikrintą neformaliojo vaikų ugdymo modelį, sudarant sąlygas vaikams tolygiai naudotis neformaliojo ugdymo paslaugomis. Tyrimo objektas – neformalusis vaikų ugdymas. Tyrimo tikslas – išanalizavus neformaliojo vaikų ugdymo sistemos kaitą aprobuoti šios sistemos modelį. Siekiant numatyto tikslo, disertacijoje keliami pagrindiniai tyrimo uždaviniai: 1. Remiantis teorine literatūra, mokslinių publikacijų ir norminių dokumentų turinio analize pagrįsti neformaliojo vaikų ugdymo sistemos, kaip švietimo komponento, raidą. 2. Išanalizuoti užsienio šalių neformaliojo ugdymo patirtį. 3. Išryškinti neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasirinkimo veiksnius. 4. Atskleisti ugdymo institucijų vadovų požiūrį į neformaliojo ugdymo realizavimą. 5. Sukurti ir empiriškai verifikuoti neformaliojo vaikų ugdymo modelį. Disertacijos tyrimo rezultatų teorinis reikšmingumas: atskleista ir pagrįsta neformaliojo ugdymo samprata, jos ryšys su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu bei papildomuoju ugdymu, išryškinti neformaliojo vaikų ugdymo pozityviosios socializacijos bruožai.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74273
Updated:
2018-11-06 13:32:52
Metrics:
Views: 11
Export: