Senieji paraščių raštai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senieji paraščių raštai
Alternative Title:
Old marginal notations
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 175-188. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Keywords:
LT
Biblioteka; Glosa; Kauno viešoji biblioteka; Knyga; Lietuvos raštija; Marginalija; Rankraštiniai tekstai; Raštas; Rašymas; Senieji spaudiniai; Įrašai; Įrašas.
EN
Book; Gloss; Inscription; Kaunas Public Library; Library; Lithuanian writing; Manuscript texts; Marginalia; Old printings; Records; Writing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susitelkiama į marginalinę rašto sklaidą, į periferinius tekstus, įrašus ar pastabas, siekiama įžvelgti ir rekonstruoti juose išlikusį informacijos klodą apie senosios Lietuvos mintijimo ir savivokos apraiškas, neiškeltas iki politikos, pasaulėžiūros ar pasaulėvokos lygmens. Šios istorinės nuotrupos įgalina pažvelgti į praeities kasdienybės dvasią, geriau suvokti "karališkojo nuogumo" realybę ir atskleisti savivokos bei saviraiškos formavimosi aspektus. Analizuojami tekstai pagal jų lokaciją skirstomi į dvi grupes: pirmiausia - tai spausdintuose leidiniuose esantys personaliniai, instituciniai ar anoniminiai įrašai, su spaudiniais susiję priklausomybės arba komentavimo ryšiais. Taip pat įrašai, nesusiję su konkrečiu tekstu ar knyga. Beveik visi straipsnyje cituojami šiai grupei priklausantys įrašai paimti iš spaudinių, saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonde. Didžioji jų dalis čia pateko iš Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos. Antrą grupę sudaro proginiai bei dedikaciniai įrašai ar tekstai, dažniausiai esantys specialiuose rankraštiniuose albumuose - namų ar draugų knygose. Publikuojami šios grupės tekstai paimti iš Krokuvos Cartoryskių bibliotekoje saugomo rankraščio Pamiętnik przyjaciół Andrzeja Lubienieckiego ir privačiame N. ir S. Lūžių archyve esančio Jono Zenkevičiaus albumo. Absoliuti šių įrašų dauguma yra pasirašyti tekstai, tačiau esama ir anoniminių. Kalbos požiūriu pateikiama medžiaga atspindi senosios Lietuvos raštijos realybę: įrašai lotynų, lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Aptariami tekstai - dalis jų datuota - yra rašyti XVI-XIX amžiais.

ENThe present article focuses on the dissemination of glossing, marginal texts, inscriptions and notes with the aim to discern and reconstruct the information layer displaying the phenomena of the ancient Lithuanian self-perception that was not raised to the level of politics, world outlook and world conception. The texts are divided into two groups according to their localization. The first group comprises personal, institutional or anonymous records in publications, related to the latter by dependency or comments. Records that are not connected with a specific text or book are also included. Almost all the records that belong to this group and are quoted in the article are taken from the printings kept in the Kaunas Public Library. The second group is comprised of occasional or dedicatory records or texts most often found in special handwritten albums – guest or friends' memory books. The published texts of this group are taken from the manuscript (Rkp. 1403) Pamiætnik przyjaciół Andrzeja Lubicnieckiego, kept in Czartoryski Library in Krakow as well as from Jonas Zenkevičius album in Neringa and Sigitas Luzys' private archive. The majority of the texts are signed, though there are also anonymous ones. The language of the material presented reflects the reality of the ancient Lithuanian writing – the records are in Latin, Polish, Lithuanian and Russian. The texts discussed (some of them are dated) were written in the 14th - 19th centuries. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24719
Updated:
2018-12-17 11:42:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: