A research on tenth- to twelfth-formers' knowledge and attitudes towards the culture of behavior.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A research on tenth- to twelfth-formers' knowledge and attitudes towards the culture of behavior
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 38-44
Keywords:
LT
Moksleivių elgesio kultūra; Elgesio kultūros žinios; Elgesio kultūros nuostatos; Vertybės.
Summary / Abstract:

LTAtlikdamos empirinį tyrimą, straipsnio autorės siekė išanalizuoti X.XII klasių mokinių elgesio kultūros žinias, nuostatas jomis vadovautis kasdieniniame gyvenime, išryškino veiksnius, lemiančius tiriamųjų elgesio kultūros žinias. Taip pat straipsnyje analizuojama mokinių samprata apie pagrindines elgesio kultūros vertybes,bei jų apraiškas. Aptariamos respondentų išskirtos svarbiausios vertybės. Apklaustųjų X.XII klasių mokinių elgesio kultūros samprata nėra brandi, nes išsamiai kultūringą elgesį apibūdina tik trečdalis respondentų. Daugumos tiriamųjų(77 %) nuostatos elgesio kultūros atžvilgiu pozityvios.Merginų žinios apie elgesio kultūrą yra išsamesnės, nei vaikinų, taip pat ir nuostatos pozityvesnės. Respondentai svarbiausiomis laiko tas vertybes, kurias teisingiausiai supranta. X.XII klasių moksleiviai geriausiai apibūdino atsakingumą ir šią vertybę laiko prioritetine. Tausojimas ir altruizmas tiriamųjų tarpe nepopuliarus, taip pat šias vertybes mokiniai suvokia prasčiausiai. Pagrindinis veiksnys, įtakojantis mokinių elgesio kultūrą, yra lytis. Kiti veiksniai yra mažiau svarbūs, t. y. amžius, mokymosi pažangumas, tėvų išsilavinimas, šeimos materialinė padėtis, gyvenamoji vieta, tačiau vis tiek lemia tiek moksleivių žinias, tiek nuostatas elgesio kultūros atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENBy conducting an empiric research, the authors of the article sought to analyse knowledge about culture of behaviour and attitudes about applying this knowledge in everyday life of the 9-12th form pupils and identified factors which determine their knowledge on the culture of behaviour. The article also analyses pupils’ conception of the basic values of the culture of behaviour as well as their expression. The article discusses the most significant values identified by respondents. The conception of the surveyed 9-12th form pupils concerning the culture of behavioural is not mature because only one third of the respondents defined the cultured behaviour thoroughly. Attitudes of the majority of the surveyed pupils (77%) towards the culture of behaviour are positive. Girls’ knowledge on the culture of behaviour is more comprehensive and attitudes to the culture of behaviour are more positive than those of boys’. The most significant values are considered by respondents as those which are most properly conceived by them. The 9-12th form pupils were at their best in defining responsibility and considered this value to be a priority. Consideration and altruism were not popular among the respondents and they were worst perceived by pupils. The main factor making influence on pupils’ culture of behaviour is sex. Other factors – age, learning progressiveness, family circumstances and place of residence - are less important, though they also affect both pupils’ knowledge and their attitudes towards the culture of behaviour.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8234
Updated:
2018-12-17 11:40:05
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: