Altruizmo fenomenas: jo sampratos ir ugdymo traktuotės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Altruizmo fenomenas: jo sampratos ir ugdymo traktuotės
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 15, p. 185-204
Keywords:
LT
Altruizmas; Altruizmo ugdymas; Edukologija; Edukologija, traktuotės; Filosofija; Psichologija.
EN
Altruism; Education of altruism; Educology; Interpretations; Philosophy; Psichology; Psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susitelkta ties altruizmo fenomenu, kaip viena neabejotinai aktualiausių visų, ypač pastarosios epochos, socialinės raidos problemų. Kadangi neretai susiduriama su prieštaringų altruizmo sąvokos ir jo ugdymo krypties interpretacijų panorama, tad analizės, metaanalizės, komparatyviniu, interpretacijos bei sintezės metodais atskleidžiamos pagrindinės altruizmo sampratos traktuotės, analizuojamos jo ugdymo pozicijos. Problemos aktualumas siejasi ne tik su kiekvieno žmogaus egzistenciniu bei moraliniu saugumu plačiąja prasme, bet ir su metodologine asmenybės formavimo baze. Darbe pažymima, jog altruizmas, kaip principas, neturėtų būti tapatinamas su altruistiniu elgesiu (kaip procesu). Altruizmas siejamas su gyvenimo įprasminimu ir ontologiškai pagrindžiamas pačios žmogaus socialinės prigimties. Katalikiškasis altruistinės meilės mokymas sutelktas ties principu mylėk savo artimą kaip save. Tačiau negalima kito mylėti prarandant meilę sau. Psichologinė traktuotė altruizmo sąvoką praplečia implikuodama daug tarpusavyje susijusių aspektų: vertybių orientacijas, žmogaus kokybės ir meilės komponentus. Edukologijai būdinga altruizmo kaip vertybės, savybės, elgesio, moralinio principo, išsivystymo pakopos traktuotės. Žmogaus auklėjimas orientuojamas į altruizmą kaip idealą ar dvasingumą bendrąja prasme. Vienas pagrindinių auklėjimo uždavinių būtų įvertinti, puoselėti bei plėtoti ontologinę duomenų visumą socialinėje žmogaus prigimtyje ir mokyti moksleivius savimeilės kaip tam tikros socialumo atramos altruizmo prasme.

ENIn this article the phenomenan of altruism is regarded as an undoubtedly significant of all social development problems of the last epoch. There are different as well as contraversial definitions of altruism and its entertaining among youngsters directions, therefore in this article it is given a comprehensive analysis and metaanalysis of these definitions and their relative interpretation. Significance of the problem has connec­tion not only with every person's existential and moral safety in broad sense, but and with methodological personalities development base. [text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36445
Updated:
2020-02-17 21:11:12
Metrics:
Views: 96    Downloads: 2
Export: