Senosios lietuviškos knygos ir lituanika Kazio Varnelio bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios lietuviškos knygos ir lituanika Kazio Varnelio bibliotekoje
Alternative Title:
Collection of early Lithuania books and Lituanica in the private library of Kazys Varnelis
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 234-247
Keywords:
LT
15 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama garsaus menininko, kolekcininko ir bibliofilo Kazio Varnelio asmeninės bibliotekos (apie 7000 vnt.) senųjų lietuviškų ir lituaninių knygų kolekcija. K. Varnelis sukaupė didelį, su Lietuvos istorija susijusių senų ir retų knygų, žemėlapių ir muziejinių vertybių rinkinį. Dauguma knygų buvo nupirktos įvairiuose Europos antikvariatuose ir aukcionuose. Iki 1998 metų kolekcija buvo saugoma Stockbrige (JAV), o nuo 1998 metų – Kazio Varnelio namuose Lietuvoje. Dabar K. Varnelio bibliotekoje 254 senosios lietuviškos ir lituaninės knygos. Chronologinės rinkinio ribos – nuo inkunabulų (XV a.) iki Lietuvos Respublikos paskelbimo (1918). Rinkinyje daug reikšmingų senųjų lietuviškų knygų: Konstantino Sirvydo Punktai sakymų (Vilnius, 1629) ir Dictionarium trium linguarum (Vilnius, 1713), Friedricho Wilhelmo Haacko sudarytas lietuvių- vokiečių kalbų žodynas (Halė, 1730), Christiano Gottliebo Mielcke‘s parašyta lietuvių kalbos gramatika (Karaliaučius, 1800), taip pat gausu XIX amžiaus retų lietuviškų knygų. K. Varnelio bibliotekoje yra retų kronikų (Hartmano Schedelio Liber chronicarum (Augsburgas, 1497), Sigismundo Herbersteino Rerum Moscoviticarum comentarii (Baselis, 1556), Martino Kromerio Polonia, sive De origine et rebus gestis Polonorum (Kelnas, 1589) ir kt.) ir kitų retenybių. Straipsnyje daug dėmesio skiriama ir K. Varnelio bibliotekos knygų proveniencijoms. K. Varnelio biblioteka – vertingas Lietuvos knygos istorijos ir asmeninių bibliotekų tyrinėjimo šaltinis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliofilijos istorija; Senosios lietuviškos knygos istorija; Asmeninių bibliotekų istorija; Lietuvos knygos veikėjai.

ENThe article analyses the collection of books (about 7,000 volumes) in the personal library of Kazys Varnelis, renowned artist, collector and bibliophile. These include old Lithuanian books and books about Lithuania published in other countries. K. Varnelis amassed a large collection of old and rare books, maps and other museum-worthy items connected with the history of Lithuania, most of it purchased from various European antiquarian shops and auctions. Until 1998 the collection was housed at Stockbridge (USA), and from 1998 – at his house in Lithuania. There are currently 254 old Lithuanian books and books about Lithuania in his library. The age of items in the collection ranges from incunabula (15th century) to the proclamation of the first Lithuanian Republic (1918). There are many valuable items in the collection: Konstantinas Sirvydas’ Punktai sakymų (Vilnius, 1629) and Dictionarium trium linguarum (Vilnius, 1713); Friedrich Wilhelm Haack’s Lithuanian-German dictionary (Halė, 1730); Christian Gottlieb Mielcke’s Grammar of the Lithuanian Language (Königsberg, 1800); and other famous Lithuanian rare books of the 19th century. The library of Kazys Varnelis holds rare chronicles (Hartman Schedel’s Liber chronicarum (Augsburg, 1497), Sigismund Herberstein’s Rerum Moscoviticarum comentarii (Basel, 1556), Martin Kromer’s Polonia, sive De origine et rebus gestis Polonorum (Köln, 1589), etc.) and other rarities. The article deals in detail with the origin of the books in Kazys Varnelis’ collection. The library of Kazys Varnelis is a valuable resource for the history of Lithuanian books and the study of personal library collections.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7670
Updated:
2018-12-17 10:50:16
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: