Vlado Daumanto bibliotekos likimo archyviniai pėdsakai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vlado Daumanto bibliotekos likimo archyviniai pėdsakai
Keywords:
LT
Archyviniai dokumentai; Asmeninė biblioteka; Asmeninės bibliotekos; Bibliofilai; Bibliofilija; Dokumentų publikacija; Kauno technologijos universiteto biblioteka; Kultūros ir valdžios įstaigų susirašinėjimas, bibliotekos dalybos; Vladas Daumantas.
EN
Archival documents; Bibliophiles; Bibliophilia; Bibliophily; Correspondence of culture and government institutions; Distribution of library books; Kaunas University of Technology Library; Personal libraries; Personal library; Publication of Documents; Vladas Daumantas.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais spaudoje pasirodo vis daugiau informacijos apie kolekcininką ir bibliofilą Vladą Daumantą (Vladislovą Dzimidavičių, 1885–1977). Biografinės medžiagos, daugiausia paremtos V. Daumanto amžininkų atsiminimais bei publikuotais šaltiniais, paskelbė giminaitis Alvydas Vaitkevičius. Knygotyrininkė Alma Braziūnienė pateikė duomenų apie V. Daumanto knygų, sukauptų emigracijoje JAV, likimą. Su jo asmeninės bibliotekos retenybe – Jono Bretkūno Postile – išsamiai supažindino Ona Aleknavičienė. V. Daumanto meno ir spaudinių kolekciją, atitekusią Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, apibūdino menotyrininkė Jolita Mulevičiūtė. Atsiminimų apie V. Daumanto biblioteką paliko bibliofilas Petras Jakštas. Iki šiol daugiausia neaiškumų kėlė V. Daumanto asmeninės bibliotekos, 1944 metais paliktos namuose Kaune, likimas pokario metais. Šios publikacijos tikslas – papildyti bibliofilo V. Daumanto asmeninės bibliotekos tyrimo šaltinius, sužadinti tyrėjų dėmesį ir paskatą ją integruoti į bibliofilijos paveldą. Kauno technologijos universiteto bibliotekos Retų knygų skyriuje saugomi 1945 ir 1947 metų kelių oficialių kultūros, mokslo ir valdžios įstaigų susirašinėjimo dokumentai, atskleidžiantys Kaune likusios Vlado Daumanto asmeninės bibliotekos dalybų klausimus. Pirmą kartą skelbiami dokumentai nubrėžia gaires V. Daumanto asmeninės bibliotekos spaudinių paieškai, pateikia faktografinės medžiagos. Šiuose dokumentuose rasime ir įdomių pokario Lietuvos bibliotekų istorijos duomenų. Publikuojamų dokumentų kalba netaisyta.

ENIncreasingly more information about collector and bibliophile Vladas Daumantas (Vladislovas Dzimidavičius, 1885–1977) has been recently published in the press. His relative Alvydas Vaitkevičius published biographical material, mainly based on the memoirs of the contemporaries of Daumantas as well as published sources. Book critic Alma Braziūnienė presented data on the fate of Daumantas’ books accumulated in his emigration in the USA. Ona Aleknavičienė exhaustively acquaints with the rarity from his private library, i.e. “Postilla” by Jonas Bretkūnas. Art critic Jolita Mulevičiūtė describes Daumantas’ art and print collection kept by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis National Art Museum. Bibliophile Petras Jakštas writes his memoirs about Daumantas’ library. So far the fate of Daumantas’ private library, left at home in Kaunas in 1944, in the post-war period has been very vague. The publication aims to supplement the sources of investigation of Daumantas’ private library, draw researchers’ attention and promote them to integrate it into bibliophilic heritage. The Rare Books Department of Kaunas University of Technology keeps correspondence of several official culture, science, and state institutions from the years 1945 and 1947, revealing the issues of the division of Daumantas’ private library that was left in Kaunas. The documents, which are published for the first time, provide the guidelines for the search for Daumantas’ private library printings, and present factographical material. These documents also contain interesting data on the history of post-war Lithuanian libraries. The language of published documents was not corrected.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26294
Updated:
2013-05-24 22:13:15
Metrics:
Views: 3
Export: