Kazio Varnelio bibliofilinė kolekcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazio Varnelio bibliofilinė kolekcija
Alternative Title:
Bibliophilic collection of Kazys Varnelis
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 259-274
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kone didžiausia ir viena iš pačių vertingiausių Kazio Varnelio bibliotekos kolekcijų – bibliofiliniai leidiniai ir pateikiama teminė bei chronologinė šios kolekcijos charakteristika. Vientisoje ir aiškios koncepcijos K. Varnelio bibliofilinėje kolekcijoje – aukštos poligrafinės kultūros, meniško įrišimo, geros popieriaus rūšies, nedidelio tiražo, dažniausiai numeruotų egzempliorių leidiniai. Tokių leidinių Kazio Varnelio bibliotekoje dabar yra apie 1500, iš jų 150 privačių elitinių spaudinių (minėtini 2 Williamo Morriso leidiniai, 38 Riverside Press, Thomo Bird Mosherio, Chiswick Press ir kiti dailiąją spaudą propagavusių privačių spaustuvių leidiniai). K. Varnelio kolekcijoje – nemaža senųjų XVI–XVIII a. knygų originalų. Dauguma jų – ryškūs knygos meno pavyzdžiai. Senųjų knygų grožis pats savaime daro jas bibliofilinės knygos objektu. XIX–XX a. bibliofilinių knygų K. Varnelio kolekcijoje sukaupta daugiausia. Minėtinos knygos su garsių Anglijos knygos iliustratorių (Thomo Bewicko, George‘o Cruikshanko, Johno Tennielio, Johno Everetto Millais, Dante Gabrielio Rossetti, Thomo Rowlandsono, Johno Flaxmano, Josepho Mallordo, Williamo Turnero) iliustracijomis. Deramą vietą. K. Varnelio kolekcijoje užima knygotyros leidiniai. Tai knygos istorijos, knygos meno istorijos, bibliofilijos istorijos veikalai ir žurnalai, patys tapę bibliofiliniais leidiniais: išleisti ant gero popieriaus, puikiai apipavidalinti,originaliai įrišti. Dauguma kolekcijos knygų gali būti minimos kaip savaip vertingos, turinčios savo vietą vienos ar kitos šalies knygos istorijoje. K. Varnelio kolekcija – išskirtinis reiškinys šiandienės Lietuvos asmeninių bibliotekų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilijos istorija; Lietuvos knygos veikėjai; Asmeninių bibliotekų istorija.

ENThis article discusses perhaps one of the largest and one of the most valuable collections of Kazys Varnelis’ library, which are the bibliophilic publications. A thematic and chronological description of this collection is provided. There are clear concepts in this entire bibliophilic collection, including publications of high-quality printing, artistic binding, good paper, and small print runs, which are most often numbered. There are about 1500 such publications currently in the Kazys Varnelis library, with 150 of them from elite printing houses. There are a number of old books from the 16th-18th centuries in the Kazys Varnelis collection. Many of them are brilliant examples of book art. The beauty of old books in and of itself makes them a bibliophilic object. Most of the bibliophilic books in Kazys Varnelis’ collection are from the 19th and 20th century. The above-mentioned books include illustrations from famous English book illustrators (such as Thomas Bewick, George Cruikshank, and William Turner). Book science publications take up a worthy place in Kazys Varnelis’ collection. These are works and magazines on book history, book art history and bibliophilia history, which themselves have become bibliophilic publications: published on good paper, wonderfully formatted, and bound in an original way. Many books in the collection could be mentioned as valuable in their own way, having their own place in the book history of one or another country. Kazys Varnelis’ collection is an exceptional phenomenon in the context of personal libraries in Lithuania today.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7639
Updated:
2018-12-17 10:58:59
Metrics:
Views: 50    Downloads: 11
Export: