Nežinomi Vlado Daumanto asmeninės bibliotekos likimo dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomi Vlado Daumanto asmeninės bibliotekos likimo dokumentai
Alternative Title:
Unknown Documents Regarding the Fate of Vladas Daumantas’ Personal Library
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 230-239
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Dokumentai / Documents.
Summary / Abstract:

LTBibliofilijos istorijos tyrimų plėtra skatina naujų archyvinių šaltinių paiešką, jų studijas arba publikavimą. Apie kolekcininko ir bibliofilo Vlado Daumanto (Vladislovo Dzimidavičiaus) gyvenimą ir sukauptą meno bei spaudinių kolekciją rašė Alvydas Vaitkevičius, Alma Braziūnienė, Ona Aleknavičienė, Jolita Mulevičiūtė, atsiminimų paliko Petras Jakštas. Tačiau iki šiol V. Daumanto asmeninė biblioteka, kurioje buvo 3000 spaudinių, kontrastingai vertinama, jos tyrimą sunkina ir archyvinių šaltinių stoka. Iki šiol daugiausia neaiškumų kėlė V. Daumanto asmeninės bibliotekos, 1944 metais paliktos namuose Kaune, likimas pokario metais. Ši publikacija papildo bibliofilo V. Daumanto asmeninės bibliotekos tyrimo šaltinius. Kauno technologijos universiteto bibliotekos Retų knygų skyriuje saugomi 1945 ir 1947 metų kelių oficialių kultūros, mokslo ir valdžios įstaigų susirašinėjimo dokumentai, atskleidžiantys Kaune likusios Vlado Daumanto asmeninės bibliotekos dalybų klausimus. Pirmą kartą skelbiami dokumentai nubrėžia V. Daumanto asmeninės bibliotekos spaudinių paieškos gaires, pateikia faktografinės medžiagos. Šiuose dokumentuose yra ir įdomios pokario Lietuvos bibliotekų istorijos duomenų. Publikacijai pasirinkti svarbiausi dokumentai, atspindintys V. Daumanto asmeninės bibliotekos likimą, kiti – aptariami komentaruose.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Bibliofilai; Asmeninės bibliotekos; Rinkiniai; Dokumentai; Bibliophily; Bibliophiles; Libraries; Private; Collections; Documents.

ENThe expansion of the research of bibliophilia history is encouraging a new search for archival sources, their study or publication. Alvydas Vaitkevičius, Alma Braziūnienė, Ona Aleknavičienė, and Jolita Mulevičiūtė, have written about the life of collector and bibliophile Vladas Daumantas (Vladislovas Dzimidavičius) and his accumulated art and published works collection, with Petras Jakštas having written down recollections about it. However until today Vladas Daumantas’ personal library, which contained 3000 published works, have been contrastingly evaluated, and its research has been made difficult by the lack of archival sources. Up to the present day, the most uncertainties were raised by the fate of V. Daumantas’ personal library, which was lived at his home in Kaunas in 1944, during the post-war period. This publication supplements the research sources about bibliophile V. Daumantas’ personal library. Documents of writing between some official cultural, education and governmental educations during 1945 and 1947 kept in the Rare Books Section of Kaunas University of Technology’s library, revealing the questions of the division of Vladas Daumantas’ personal library that remained in Kaunas. For the first time, documents are provided that define the guidelines for searching for published works of Vladas Daumantas’ personal library, with factographic material provided. There is also fascinating data concerning the history of Lithuanian libraries during the post-war period in these documents. The most important documents have been chosen for this publication, which reflect the fate of V. Daumantas’ personal library, while others are discussed in the annotations.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6802
Updated:
2018-12-20 23:07:03
Metrics:
Views: 70    Downloads: 11
Export: