Kazio Varnelio bibliotekos komplektavimas : specifika, būdai, šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazio Varnelio bibliotekos komplektavimas: specifika, būdai, šaltiniai
Alternative Title:
Acquisitions of Kazys Varnelis private library: specifics, methods, and sources
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 38-67
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama garsaus Lietuvos menininko, kolekcininko ir bibliofilo Kazio Varnelio asmeninės bibliotekos (apie 9500 vnt.) komplektavimo istorija. Bibliofilinės bibliotekos savininko asmenybė, jos individualumas yra svarbiausias tokios bibliotekos komplektavimo veiksnys. K. Varnelio asmeninės bibliotekos komplektavimo būdai – knygų pirkimas, mainai, dovanos. Lituanikos, bibliofilinų leidinių, kartografijos kolekcijų komplektavimo šaltiniai – antikvariatai ir aukcionai, privatūs asmenys, knygų mugės ir kt. Informacijos apie ieškomas knygas šaltinis K. Varneliui buvo įvairių knygų prekybos firmų katalogai, jo kelionių po Europą metu lankyti antikvariatai, ryšiai su kitais bibliofilais. Intensyviausiai K. Varnelio biblioteka buvo komplektuojama jam gyvenant Čikagoje (1949–1978). Gyvenant Stokbridge (1978–1997) biblioteka buvo toliau pildoma, tobulinama. 1998 m. persikėlus į Vilnių, bibliotekos komplektavimas nesustojo, bibliofilinės kolekcijos papildytos itin vertingais lituaniniais leidiniais – dezideratais, kurie buvo „medžioti” visą gyvenimą. Komplektavimo būdai ir šaltiniai charakterizuoja K. Varnelį kaip elitinį bibliofilą, ryškina kaip tik tokiam bibliofilui būdingus asmenybės bruožus. Egzilyje gyvenusio lietuvio dailininko intelektualo asmeninės bibliotekos kūrimo istorija tampa asmenybės kūrybinės raiškos iliustracija ir įasmenintu lietuvių išeivijos kultūros faktu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the genesis of private library (about 9500 items) of Kazys Varnelis, renowned Lithuanian artist, collector and bibliophile. The book-loving nature of this library owner, and his individualism, are an important factor in the acquisition of books for such a library. Kazys Varnelis’s methods of compiling his private library were purchase, exchange, and gifts. The sources of his Lithuanian language and literature section, his bibliophilic publications and his cartographic collection were antiquarian book dealers and auctions, private individuals, book fairs, etc. K. Varnelis got information about the books he wanted from various book catalogues, antiquarian book dealers that he visited on his travels around Europe and his links with other book lovers. K. Varnelis’ most intensive library building was done in Chicago, were he lived from 1949 to 1978. When he lived in Stockbridge, Massachusetts, (1978–1997) his collection was further enhanced and perfected. In 1998, Varnelis’ personal library was transferred to its current location in Vilnius. Its formation has continued without interruption; the bibliophilic collections have been enlarged with several of his life-long desiderata. The acquisition methods and sources of Varnelis’ library highlight the personal traits of a true bibliophile. The history of the personal library of a Lithuanian artist in exile reflects the evolution of his creative personality and can be seen as a personalisation of a Lithuanian cultural phenomenon.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/114
Updated:
2018-12-20 23:03:44
Metrics:
Views: 100    Downloads: 19
Export: