Collections of early cartography in Lithuania: maps of Estonia

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėCollections of early cartography in Lithuania: maps of Estonia
AutoriaiBraziūnienė, Alma
KnygojeBooks and libraries in the Baltic Sea region from the 16th to the 18th century . 2006, P. 78-85
Reikšminiai žodžiai
LTKolekcijos; Kartografija; Bibliotekos; Žemėlapiai; Atlasai; Vienuolynai; Muziejai; Spauda; Leidyba
ENCollections; Cartography; Libraries; Maps; Atlases; Monasteries; Museums; Printing; Publishing
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje apžvelgiami Lietuvos atminties institucijose sukaupti senosios spausdintinės kartografijos (XV a. - XIX a. pr.) rinkiniai ir nagrinėjami juose esami Estijos žemėlapiai ir atlasai. Daugiausia senosios kartografijos sukaupta Vilniaus universiteto bibliotekoje. Šio rinkinio pagrindas - Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelewelio universitetui palikta senosios kartografijos kolekcija (70 proc. viso rinkinio). Joje yra tokių žymių kartografijos paveldo objektų kaip Klaudijos Ptolemajo, Gerardo Merkatoriaus, Abrahamo Ortelijaus, Willemo ir Joanno Blaeu atlasai ir žemėlapiai. Vertingi Vaclovo Dargužo (g. 1920) Vilniaus universitetui 1983 m. padovanoti žemėlapiai (133 vienetai), daugiausia reprezentuojantys jau poradvilinį Lietuvos kartografijos raidos laikotarpį (po 1613). Vertingos senosios kartografijos taip pat yra Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Kazio Varnelio asmeninėje bibliotekoje ir kt. Šiuose rinkiniuose yra Estijos žemėlapių iš K. Ptolemajo, G. Merkatoriaus, W. Blaeu atlasų, prancūzų kartografų XVIII a. leistų atlasų ir kt. Joanno Portantijaus specialiai Estijos teritoriją vaizduojantis žemėlapis (1573-1612) saugomas Vilniaus universteto bibliotekoje. Jo perspaudų yra A. Ortelijaus atlasuose. Vien Vilniaus universiteto bibliotekoje yra 60 Estijos žemėlapių. Straipsnyje, remiantis kai kuriomis J. Lelewelio rankraštinėmis pastabomis, tikslinami estiškų žemėlapių datavimo faktai ir daroma išvada apie Lietuvos ir Estijos kartografinio paveldo saugojimo bei aktualinimo būtinybę. [Iš leidinio]

ENThe article provides an overview of the collections of old printed cartography (15th century – the beginning of the 19th century), stored at Lithuanian history institutions and examines the maps and atlases of Estonia, contained herein. The major part of old cartography is accumulated at the library of Vilnius University. The collection is based on the collection of old cartography, left to the University by its Professor Joachim Lelewel (70 per cent of the entire collection), which contains maps and atlases by such famous cartography scholars as Claudius Ptolemy, Gerard Mercator, Abraham Ortelius, Willem and Joan Blaeu. Also of value are the maps, given to the University by Vaclovas Dargužas (born 1920) in 1983 (133 pieces), mostly representing the post-Radziwillian period of Lithuanian cartography development (from 1613). Some valuable old cartography is also contained at the library of Lithuanian Academy of Sciences, the National Museum of Lithuania, Kazys Varnelis’s personal library, etc.. The said collections include maps of Estonia from atlases of Claudius Ptolemy, Gerard Mercator and Willem Blaeu, atlases, published by French cartographers in the 18th century, etc.. The map by Joann Portantius, exclusively showing the territory of Estonia (1573-1612) is stored at the library of Vilnius University. Impressions of the said map are found in A. Ortelius’s atlases. The library of Vilnius University alone holds 60 maps of Estonia. The article, referring to certain manuscript notes by J. Lelewel, clarifies the facts of dating of maps of Estonia and provides the conclusion on the necessity of preservation and updating of cartographical heritage of Lithuania and Estonia.

ISBN109985-9128-8-8
Mokslo sritisKomunikacija / Communication
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4748
Atnaujinta2013-04-28 16:07:57
Metrika Peržiūros: 4