Komponavimo principai lietuvių šiuolaikinių kompozitorių kūryboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komponavimo principai lietuvių šiuolaikinių kompozitorių kūryboje: disertacija
Alternative Title:
The Principles of Composition in the Creative Work of Modern Lithuanian Composers
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
116 lap., 71 pvz. lap
Notes:
Dr. disert. (human. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – lietuvių šiuolaikinė muzika komponavimo principų aspektu. Pagrindinis dėmesys telkiamas komponavimo principų lyginamajai analizei, jų sistematizavimui, pabrėžiant specifinius nacionalinius ir autorinius ypatumus, gretinant su užsienio kompozitorių analogiškais principais. Lietuvių kompozitorių muzika analizuojama komponavimo principo sampratos aspektu. Komponavimo principas priešpastatomas komponavimo technikai, traktuojant juos kaip skirtingus akustinės struktūros pažinties pjūvius: pirmuoju atveju iškeliant akustinių universalijų gelmes (pvz. determinuotumą, diferencialumą, vienalytiškumą ir pan.), antruoju – išryškinant išorinę skambesio pusę (konkrečius akustinio artikuliavimo būdus, taisykles, priemones). Disertacijoje siūloma šiuolaikinių komponavimo principų sistematizacija, kuri grindžiama jų tarpusavio poliarumu. Pagrindinę disertacijos dalį sudaro septyni skyriai: serialinis, aleatorinis, puantilistinis, sonorinis, monostrultūrinis, polistruktūrinis komponavimo principai. Kiekviename jų įžvelgiama po dvi opoziciškas tendencijas. Serijiniame principe – determinuotumo didinimo ir mažinimo, aleatoriniame nedeterminuotumo plėtimo ir nedeterminuotumo apribojimo; puantilistiniame diferencijuotumo didinimo ir diferencijuotumo niveliavimo, sonoriniame – toniškumo vengimo ir sonoriškumo redukcijos; koliažiniame – daugialytiškumo didinimo ir daugialytiškumo niveliavimo, spektriniame - monolytiškumo suardymo ir monolytiškumo plėtimo. Skyriuje “Tonalumo-modalumo apraiškos lietuvių kompozitorių kūryboje” atskirai aptariami šiuolaikinėje muzikoje sutinkamos tonalumo-modalumo apraiškos. [Iš leidinio]

ENThe subject matter of the thesis is Lithuanian modern music viewed from the perspective of the principles of composition. The study focuses on comparative analysis and systematisation of these principles, highlighting their specific national and personal features, as compared to identical principals of foreign composers. The music of Lithuanian composers is analysed from the aspect of the concept of the principle of composition. The principal of composition is opposed to the technique of composition, interpreting them as different cross-sections of cognition of the acoustic structure: in the first case, the depth of acoustic universals (e.g. determinism, differentiation, indiscreetness etc.) is stressed, while in the second case the author highlights the external aspect of sound (specific ways, rules and media of acoustic articulation). The thesis presents systematisation of the principles of composition based on their interpolarity. The main part of the thesis comprises seven chapters: the serial, aleatoric, pointillistic, sonoric, mono-structural and poly-structural principles of composition. Each of them discerns two opposing trends: the increase and decrease of determinism in the serial principle, the expansion and limitation of non-determinism in the aleatoric principle, the increase and levelling of differentiation in the pointillistic principle, the evasion of tonality and the reduction of sonority in the sonoric principle, the increase and levelling of multiplicity in the collage principle, and the destruction and expansion of indiscreetness in the spectral principle.

Related Publications:
Skiautinys mano miestui : monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą / knygos autorė ir parengėja Audronė Žiūraitytė ; [ į anglų kalbą vertė Veronika Janatjeva ; natų pavyzdžius rinko Sigitas Mickis]. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija : 2006. 339 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10848
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 8
Export: