Stilius ar stilių fragmentai? : lietuviškoji postmodernizmo architektūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilius ar stilių fragmentai?: lietuviškoji postmodernizmo architektūra
Alternative Title:
Style or style fragments?: the Lithuanian postmodernist architecture
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2003, t. 33, p. 221-231. Lietuviškasis postmodernizmas: literatūra- teatras-dailė
Keywords:
LT
1980-2000 m. Lietuvos architektūra; Eklektizmas; Istorizmas; Lietuvos postmodernizmo architektūra; Postmodernas; Postmoderni architektūra; Postmodernizmas; Stilius.
EN
Eclecticism; Historicism; Lithuanian Architecture of 1980-2000; Postmodern; Postmodern architecture; Postmodernism; Style; The Lithunian Postmodern Architecture.
Summary / Abstract:

LTArchitektūrinis postmodernizmas yra viena migločiausių architektūros istorijos sąvokų. Tiesa, sutariama dėl kai kurių pagrindinių teiginių, tačiau nėra galutinių atsakymų į klausimus: ar postmodernizmas yra stilius, atsiradęs po modernizmo, ar tai apskritai stilius, o gal tik istorinių stilių fragmentai šiuolaikinėje architektūroje. Tokie neapibrėžtumai leidžia pasirinkti laisvesnę lietuviškojo postmodernizmo ieškojimų architektūroje formą. Vienas patraukliausių būdų apžvelgti architektūrinį postmodernizmą – rasti kritinius modernizmo taškus, kuriuose šis nebeišlaiko kritikos ir virsta nauja architektūrine kokybe. Postmodernistinę architektūrą galima apibūdinti keleriopai. Viena vertus, postmodernizmas Lietuvoje – tai maždaug 1980-2000 metų architektūra, pasižyminti istorinių architektūrinių formų bei idėjų interpretacijomis pasitelkus šiuolaikines priemones. Galima nustatyti du sąlyginius periodus. Pirmasis – devintojo dešimtmečio pastatai, kurie pasižymi monumentalumu, tradicinių medžiagų naudojimu, dažnai ir vientisa postmodernistine statinio koncepcija. Kitas laikotarpis – paskutiniojo XX a. dešimtmečio, jau nepriklausomos Lietuvos postmodernioji architektūra su būdinga postmodernizmui ironija, įvairesnėmis medžiagomis. Ryškėja tendencija, kad istorinės užuominos tampa atsitiktinėmis. Šios specifiškos istorinių formų interpretacijos laikytinos postmodernistinio stiliaus bruožais. Kita vertus, postmodernizmas gali būti suprantamas ir kaip atspara moderniosios architektūros suvienodėjimui.

ENArchitectural postmodernism is one of the most obscure concepts in the history of architecture. There is an agreement regarding some of the main propositions, but there are no definitive answers to the questions whether postmodernism is a style, which emerged after modernism, whether it is a style at all, or perhaps only fragments of historical styles in contemporary architecture. Such indeterminations allow to choose a looser form of Lithuanian postmodernism‘s search in architecture. One of the most attractive ways to review the architectural postmodernism is to find the critical points of modernism in which it can no longer bear criticism and becomes a new architectural quality. Postmodern architecture can be described in several ways. On the one hand, the postmodernism in Lithuania is the architecture of approximately 1980-2000, which is distinguished in the interpretations of historical architectural forms and ideas through contemporary means. The two conditional periods can be identified. The first one is the buildings of the 80‘s, which are monumental; they use traditional materials, often with solid concept of postmodernism construction. The other period is the last decade of the 20th century, postmodern architecture of already independent Lithuania with irony and wider range of materials typical to postmodernism. The trend emerges showing how historical references become incidental. The specific interpretations of historical forms are regarded as features of postmodern style. On the other hand, postmodernism can be seen as resistibility to the unification of modern architecture.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
  • Baletų lietuviškumo ir modernumo klausimu : tapatumo formų sąveika ir virsmas Lietuvos balete / Audronė Žiūraitytė. Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 2, p. 165-173.
  • Lietuvos architektai / sudarytojas Algimantas Mačiulis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. 647 p.
  • Skiautinys mano miestui : monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą / knygos autorė ir parengėja Audronė Žiūraitytė ; [ į anglų kalbą vertė Veronika Janatjeva ; natų pavyzdžius rinko Sigitas Mickis]. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija : 2006. 339 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38419
Updated:
2018-12-20 22:58:55
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: