Lietuviškojo identiteto trajektorijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškojo identiteto trajektorijos
Editors:
  • Čiubrinskas, Vytis, sudarymas [com]
  • Luznecovienė, Jolanta, sudarymas [com]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.
Pages:
187 p
Contents:
Apie autorius — Pratarmė — Tautinis identitetas yrančių ryšių pasaulyje: lietuviškumo trajektorijos / Vytis Čiubrinskas — Tautinio identiteto antropologinio tyrinėjimo klausimai / Vytis Čiubrinskas — Etniškumas ir nacionalumas: antropologinis požiūris / Darius Daukšas, Vytis Čiubrinskas — Tautinio identiteto sociologiniai tyrimai Lietuvoje (iki 2005 m.) / Meilutė Taljūnaitė — Lietuvių tautinis identitetas: bruožai ir tipai / Jolanta Kuznecovienė — Šventes švenčiantis lietuvis: bendruomeniškumo diapazonas / Jolanta Kuznecovienė — (Ne)lietuviškumo dėmenys: savo / svetimo ribų braižymas / Jolanta Kuznecovienė — Socialinė atmintis ir lietuvių tautinė tapatybė / Irena Šutinienė — Diasporos lietuviškumas: repatriantų identitetas postsocialistinėje Lietuvoje / Vytis Čiubrinskas — Lietuvių tautinio identiteto raiška globalizacijos kontekstuose: tarp lokalumo ir daugiakultūriškumo / Irena Šutinienė — Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus / Leonidas Donskis.
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pilietiškumas / Civic behavior.
Summary / Abstract:

LTTai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir nekintančio lietuviškumo modelio tačiau, kad ir kokie įvairūs bei paslankūs būtų tapatybės pavidalai, iš jų susiklosto tauta. Ši studija – tai bandymas tyrimų pagrindu atsakyti į klausimą, ką šiandien reiškia būti lietuviais.Reikšminiai žodžiai: Etniškumas; Globalizacija; Kitas; Lietuviška tapatybė; Lietuviškumas; Lietuvių identitetas; Nacionalizmas; Pilietiškumas; Tautinė tapatybė; Ethnic; Globalization; Lithuanian identity; Lithuanianess; National identification; Nationalism; Other; Public spirit.

ENThis is an anthropological-sociological study of Lithuanian identity contours that are affected by the globalization. Compilers of the book suggests to start to talk about the national identity with the assumption that there are and there were no single and invariable Lithuanian model, however, no matter how various and movable would be the forms of identities, the nation consists of them. This study is an attempt to answer to the question – what does it mean to be Lithuanian today, on the ground of research.

ISBN:
9789955124306
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69056
Updated:
2022-01-23 14:26:34
Metrics:
Views: 138    Downloads: 62
Export: