Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste
Alternative Title:
Ethnicity as a social capital in the context of migration
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2015, Nr. 7 (2), p. 394-410
Keywords:
LT
Etniškumas; Migracija / Migration; Socialinis kapitalas.
EN
Ethnicity; Social capital.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio „Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste“ tikslas – apžvelgti etniškumo kaip socialinio kapitalo svarbą migracijos kontekste. Atlikus antrinių šaltinių analizę, straipsnyje pristatoma socialinio kapitalo koncepcija, etniškumo sąvokos interpretacija iš skirtingų teorinių požiūrių perspektyvos, taip pat analizuojama etniškumo svarba migracijos kontekste bei pateikiami teigiami ir neigiami etninio socialinio kapitalo aspektai. Teoriniai duomenys papildomi 2013–2014 m. atlikto kokybinio tyrimo, įgyvendinto projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ rėmuose, duomenimis. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to disclose the importance of social capital in the context of migration. The concept of social capital, interpretation of ethnicity from different theoretical approaches, analysis of the relevance of ethnicity during migration process, as well as positive and negative aspects of social capital are discussed in the article. Secondary data analysis is supplemented by the data of the qualitative study carried out in 2013–2014 in the frame of the project „The Trajectories and Evaluation Mechanisms of Integration of Third-country Nationals“. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-15-7-2-14
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55204
Updated:
2019-01-16 13:07:48
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: