Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai
Alternative Title:
The Lithuanian Version of the NEO PI-R Psychometric Indicators
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 33, p. 7-21
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTPastaruosius du dešimtmečius asmenybės psichologiniuose tyrimuose Penkių faktorių modelis (PFM), kitaip žinomas kaip „Penketas svarbiausiųjų“, tampa dominuojančia paradigma. NEO PI-R klausimynas (Costa and McCrae, 1992) yra skirtas būtent PFM empiriškai tyrinėti. Naudojant savistaba paremtus klausimynus būtina, kad tie patys teiginių rinkiniai būtų lygiaverčiai [...]. NEO PI-R, kaip ir bet kurio kito klausimyno, vertimas ir naudojimas kitose kultūrose priklauso nuo tos kalbos ir kultūros ypatumų, todėl toje šalyje, kur metodikos bus taikomos, būtina psichometrinių rodiklių analizė ir standartizacija. Šiame straipsnyje pateikiami kai kurie lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Tyrime dalyvavo 317 vyrų ir moterų [...] nuo 19 iki 64 m., savanoriškai sutikę užpildyti NEO PI-R klausimyną. Tyrimo rezultatai rodo, kad vidinis didžiųjų dimensijų (neurotizmo, ekstraversijos, atvirumo patyrimui, sutariamumo bei sąmoningumo) suderinamumas pakankamai geras. Kai kurių asmenybės dimensijų žemesnio lygmens bruožus įvertinančių subskalių vidinis suderinamumas gana prastas, bet panašūs rezultatai gauti JAV, analizuojant amerikiečių normatyvinės imties tyrimų rezultatus. Be to, tikrinant PFM struktūros generalizacijos galimybes dar vienoje kultūroje, hipotetinė penkių faktorių struktūra gauta ir analizuojant lietuvių tiriamųjų rezultatus. Duomenų analizė rodo, kad 28 iš 30 subskalių turi didžiausią svorį iš anksto numatytame faktoriuje, o tai rodo gerą NEO PI-R lietuviškosios versijos struktūrinį validumą, taip pat pakankamą atitikimą teoriniam Penkių faktorių modeliui. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Penkių faktorių modelis; NEO PI-R; Personality traits; Five Factor Model; NEO PI-R.

ENDuring the last two decades, personalities have become the dominating paradigm in psychological research of the Five Factor Model. The NEO PI-R assessment is devoted precisely to empirically research PFM. In using the self report, which the assessments are based on, it is necessary that the selections of those same statements are equivalent. The NEO PI-R, like any other assessment, its evaluation and use in other cultures depends on aspects particular to the language and culture, which is why in that country an analysis and standardisation of the psychometric indicators is necessary where the methods are used. Some psychometric indicators of the Lithuanian version of the NEO PI-R are provided. 317 men and women from the age of 19 to 64 participated in the research, and voluntarily agreed to fill out the NEO PI-R assessment. The results show, that the internal consistencies of large dimensions are relatively good. The internal consistencies of facet scales which estimate some of the traits of the lower level of a personality’s dimensions, are rather poor, but similar results were found in the US. In addition, by testing the possibilities of the PFM generalisation structure in yet another culture, the hypothetical five-factor structure is obtained by analysing the results on Lithuanians. The data analysis shows, that 28 of 30 facet scales have the biggest weight in the foreseen factor, and this shows a good structural validity of the Lithuanian NEO PI-R, which is also sufficiently suitable for the theoretical Five Factor Model.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6825
Updated:
2018-12-20 23:10:35
Metrics:
Views: 160    Downloads: 24
Export: