The Secret of political leaders’ personal appeal: (how) do personality traits matter?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Secret of political leaders’ personal appeal: (how) do personality traits matter?
In the Journal:
Baltic journal of political science. 2014, no 3, p. 113-133
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTPolitikos personalizacija – demokratijos prigimtį keičiantis sudėtingas ir daugialypis reiškinys. Personalizuotos politikos sąlygomis ideologijos ir institucijos atsiduria partijų lyderių ir individualių politikos žaidėjų šešėlyje. Masių demokratijos nuosmukio, politinio susvetimėjimo akivaizdoje tikimasi, kad tai, kas privatu ir asmeniška, leis įveikti atotrūkį tarp politikų ir piliečių. Personalijų patrauklumo paslaptis nėra iki galo atskleista, mokslininkai bando tai aiškinti tobulindami vėberiškąją charizmatinio autoriteto sampratą, nagrinėdami kandidatų įvaizdžius ir išvaizdą, komunikacijos stilių ir emocinę raišką, politinės ženklodaros strategijas, rinkėjų psichologiją. Skirtingai nei vyraujančiose tyrimų kryptyse, šiame straipsnyje pagrindinis vaidmuo teikiamas politiko asmenybės suvokimui visuomenėje. Aiškinamasi, kokią įtaką pagrindinių Lietuvos parlamentinių partijų lyderių asmenybės vertinimai turi jų populiarumui tarp šalies gyventojų. Klausiama, ar piliečio (inter)subjektyviai suvokiami politiko asmenybės bruožai paaiškina bendrąjį politiko vertinimą. Jei taip, kokios asmenybės dimensijos ir savybės yra svarbiausios Lietuvos rinkėjams, kuriems ir kodėl? Straipsnyje pirmiausia pateikiamos teorinės prielaidos, apibrėžiamas personalinis politiko patrauklumas bei operacionalizuojamas asmenybės kintamasis. Antroje dalyje pateikiami 2012 m. Lietuvos nacionalinės rinkimų studijos viešosios nuomonės tyrimo duomenimis paremto kiekybinio tyrimo rezultatai, patvirtinantys politinių partijų lyderių asmenybinių portretų visuomenėje reikšmę 2012 m. Seimo rinkimų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Asmeninis patrauklumas; Asmenybės bruožai; Politiniai lyderiai; Rinkėjai; Elektorate; Personal appeal; Personality traits; Political leaders.

ENPersonalisation of politics is a multiplex phenomenon changing the nature of democracy. In the conditions of personalised politics, ideologies and institutions move to the shadow of party leaders and individual political players. In the face of decadence of mass democracy and in case of political alienation, it is expected that what is private and personal will aid in closing the gap between politicians and citizens. The secret to the attractiveness of what is personal is not clear yet. Scientists attempt to explain it by developing Weber's concept of charismatic authority and by examining the image, appearance, communication style, emotional expression and political brand management strategies of example candidates and the psychology of voters. Contrary to the prevailing research directions, in this article the main role is dedicated to the societal perception of the personality of a politician. The influence of personality ratings of the current party leaders in Lithuania on their popularity among residents is researched. The question is raised whether the politician's personality features (inter)subjectively understood by a citizen explain the general ratings of the politician. If so, which personality dimensions and features are the most important to voters in Lithuania, to which voters and why? In this article, theoretical prerequisites are presented, the personal politician attractiveness is defined, and the factor of personality is operationalised. In the second part, the results of the 2012 Lithuanian National Election Study based on quantitative research of public opinion are presented. The results prove the significance of the personal image of political party leaders in the context of the 2012 Seimas elections.

ISSN:
2424-5488
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56082
Updated:
2019-01-31 20:20:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: