Didžiojo penketo asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiojo penketo asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajos
Alternative Title:
Relationships between the Big Five personality traits and cognitive style
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2012, Nr. 10, p. 125-143
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybes bruožai; Didžiojo penketo asmenybes modelis; Didžiojo penketo asmenybės modelis; Kognityvinis stilius; Big Five model of personality; Cognitive style; Personality traits.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Didžiojo penketo asmenybes modelis; Didžiojo penketo asmenybės modelis; Kognityvinis stilius.
EN
Big Five model of personality; Cognitive style; Personality traits.
Summary / Abstract:

LTTiek asmenybės bruožai, tiek kognityviniai stiliai yra reikšmingi kintamieji ugdymo, organizacijų bei kituose kontekstuose. Koks ryšys sieja šiuos du konstruktus? Jau keletą dešimtmečių asmenybės ir stilių sąsajos išlieka daugelio mokslininkų tyrimų dėmesio centre. Nors pasaulyje atlikta nemažai tyrimų analizuojant asmenybės bruožų ir kognityvinių stilių sąsajas, vis dėlto lieka neatsakytų klausimų (pavyzdžiui, tyrimų rezultatai yra prieštaringi neurotizmo bruožo ir kognityvinio stiliaus sąsajų atžvilgiu; nėra atsakyta į klausimą, ar sutariamumo bruožas susijęs su kognityvinių stiliumi). Be to, nors asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajų tyrimai atlikti įvairiose šalyse, stokojama tyrimų, nagrinėjančių asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajas Lietuvoje. Todėl šiuo tyrimu siekta patikrinti, ar kultūrinis kontekstas nekeičia šių sąsajų, jų kombinacijų ir Lietuvoje aptinkamos tos pačios sąsajos, kaip ir kitose šalyse. Pagrindinis straipsnio tikslas – nustatyti darbuotojų asmenybės bruožų ir jiems būdingo kognityvinio stiliaus sąsajas. Tyrime dalyvavo 110 darbuotojų (58 moterys ir 52 vyrai).Tiriamieji užpildė Kirtono adaptyvumo-novatoriškumo inventorių (KAI) ir Didžiojo penketo NEO-PI-R testą. Nustatyta, kad darbuotojų kognityvinis stilius arba kognityvinio stiliaus dimensijos pavieniui yra susiję su tam tikrais asmenybės bruožais. Atvirumas patyrimui susijęs su novatorišku kognityvinių stiliumi grupės ir taisyklių atitikimo, o ekstraversija - originalumo dimensijoje. Darbuotojai, kuriems būdingas adaptyvus kognityvinis stilius, pasižymi labiau išreikštu sąmoningumu ir sutariamumu. Adaptyvus kognityvinis stilius taip pat susijęs su ekstraversija efektyvumo dimensijoje ir su neurotizmo bruožu originalumo dimensijoje. Binarinė logistinė regresija atskleidė, kad ekstraversija prognozuoja novatorišką kognityvinį stilių, o sąmoningumo bruožas – adaptyvų kognityvinį stilių. [Iš leidinio]

ENIn the realm of empirical research, it is known that personality traits and cognitive style are related. However, still remain unanswered questions (for example, the results are contradictory about the relationship between neuroticism and cognitive style; also, there is no answer to the question of whether agreeableness is related to cognitive style). Furthermore, although the empirical studies of relationships between personality traits and cognitive style were carried out in various countries, a lack of replicability remains in Lithuania. The aim of this study was to reveal some relationships between employees’ personality traits and their cognitive style. Research participants were 110 employees (58 females and 52 males), who responded to the Kirton’s Adaption-Innovation Inventory (KAI) and NEO-PI-R Inventory. The results indicated, that openness to experience is related to innovative cognitive style in the group/rule conformity domain, as well as extraversion in the originality dimension. Also, agreeableness and conscientiousness had substantial negative correlation with the total KAI score, indicating that adaptors are more agreeable as well as more conscientious than innovators. Neuroticism is related to adaptive cognitive style in the originality dimension as well as extraversion in the efficiency domain. The results of binary logistic regression indicated that extraversion is the predictor of innovative cognitive style while conscientiousness is the predictor of adaptive cognitive style. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39967
Updated:
2018-12-17 13:17:42
Metrics:
Views: 69    Downloads: 6
Export: