The Effect of personality traits and personal values on adolescent prosocial orientation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Effect of personality traits and personal values on adolescent prosocial orientation
Alternative Title:
Asmenybės bruožų ir vertybių poveikis paauglių prosocialiai orientacijai
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 97-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Paauglystė; Prosociali orientacija; Vertybės; Adolescence; Personal values; Personality traits; Prosocial orientation.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Paaugliai / Adolescents; Prosociali orientacija; Vertybės.
EN
Personal values; Personality traits; Prosocial orientation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vyresnio amžiaus paauglių asmenybės bruožų, vertybių ir prosocialios orientacijos ryšiai. Tyrime naudojami longitudinio tyrimo, kuriame analizuojama pozityvi jaunuolio raida, duomenys. Tiriamųjų imtį sudarė 18-19 metų paaugliai (M=490). Prosocialiai paauglių orientacijai nustatyti buvo naudojami klausimynai, įsitraukimui į bendruomenės veiklą matuoti, klausimynai asmenybės bruožams – NEO-FFI (Costa and McCrae, 1992), asmenybės vertybėms – PVQ (Schwartz, 1992). Taikant klasterinę analizę, atsižvelgiant į prosocialią orientaciją, nustatytos 5 tiriamųjų grupės: labai aktyvūs, aktyvūs, vidutiniškai aktyvūs, šiek tiek aktyvūs bei neaktyvūs. Atlikus palyginimus buvo atskleista keletas reikšmingų skirtumų tarp grupių. Kalbant apie asmenybės bruožus ir vertybes labai aktyviems ir aktyviems paaugliams būdingi labiau išreikšti tokie asmenybės bruožai, kaip ekstraversija, patyrimo atvirumas ir sutariamumas. Reikšmingai aukštesnis sąmoningumo lygmuo buvo tik labai aktyvių paauglių. Atlikus tyrimą taip pat buvo atskleista, kad labiau prosocialiai orientuotų paauglių aukštesni asmenybės vertybių, išskyrus hedonizmą, įverčiai negu mažiau prosocialiai orientuotų paauglių. Rezultatai yra aptariami atsižvelgiant į asmenybės bruožų bei vertybių vaidmenį skatinant paauglių prosocialią orientaciją. Tyrimo rezultatai padeda suprasti, kaip asmenybės bruožai ir vertybės susiję su paauglių prosocialia orientacija. [Iš leidinio]

ENThis study investigates the relationship between youth prosocial orientation, and personality traits and personal values in a sample of Lithuanian adolescents, in order to assess differences in personality and personal values between those adolescents who are engaged in community and school life and those who are not. Mean age of participants was 18.20 (SD=0.69), who were high school students (N=490) from one administrative region. Participants completed a questionnaire assessing adolescent prosocial orientation, along with measures of personality traits (NEO-FFI) and personal values (PVQ). Cluster analysis based on adolescent participation in community and school life reported in the questionnaire identified 5 distinct groupings of adolescents: Very involved (who had high levels of involvement); Involved (who scored more than 0.5 SD above the average levels of organized activities); Average in volvement (who scored on the average levels of all three forms of structured activities); adolescents with Some Involvement (who scored on the average levels on structured activities, but were very low on commitment to goals); and Uninvolved adolescents. Comparisons revealed several significant differences among the groups in terms of personality traits and values.Very involved and involved adolescents were characterized by more pronounced traits in extraversion, openness to experience and agreeableness, while conscientiousness was significantly higher only in the Very involved cluster. In adolescents who are more engaged in community and school life, we found higher levels of basic personal values, with the exception of hedonism. Results are discussed with regard to the role that personality traits and personal values may play in fostering the prosocial orientation of adolescents. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai / Rita Žukausienė, Rasa Barkauskienė. Psichologija. 2006, t. 33, p. 7-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23527
Updated:
2018-12-17 12:35:36
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: