Asmenų, padariusių turtinius ir smurtinius nusikaltimus, asmenybės bruožų palyginimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, padariusių turtinius ir smurtinius nusikaltimus, asmenybės bruožų palyginimas
Alternative Title:
Comparison of the personal characteristics of violent and economic offenders
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2010, t. 9, Nr. 1, p. 141-149
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTVykdoma nusikalstama veikla jau ilgą laiką domisi įvairių šalių mokslininkai, atliekama nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas tam tikros nusikalstamos veiklos ir nusikalstančiojo asmenybės ryšys. Straipsnyje analizuojami smurtinius ir turtinius („baltųjų apykaklių“) nusikaltimus padariusių asmenų asmenybės bruožai, nustatyti naudojant NEO PI-R klausimyną. NEO PI-R klausimynas buvo pateiktas 85 bausmę atliekantiems asmenims, iš kurių 34 yra padarę turtinį ir 51 – smurtinį nusikaltimą. Palyginus tiriamųjų grupių NEO PI-R klausimyno skalių įverčius paaiškėjo, jog Atvirumo patyrimui (O), Ekstraversijos (E), Sąmoningumo (C) skalių, Jausmų (O3), Veiklos (O4), Aktyvumo (E4), Kompetencijos (C1) ir Savidrausmės (C5) subskalių turtinių nusikaltėlių įverčiai aukštesni nei smurtinių. Palyginus abi tiriamųjų grupes su bendrąja populiacija paaiškėjo, jog daugiausia mažai ir vidutiniškai nuo bendrosios populiacijos besiskiriančių skalių turi turtinius nusikaltimus padarę asmenys. Tarp bendrosios populiacijos ir smurtinius nusikaltimus padariusių skirtumas irgi pastebimas, tačiau ne toks ryškus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; NEO PI-R; Penkių faktorių modelis; Smurtiniai nusikaltimai; Turtiniai nusikaltimai; Economic offenders; Five Factors Model; NEO PI-R; Personality traits; Violent offenders.

ENScientists from various countries are interested in the research into criminal activity. Much of the research is focused on the analysis of the link between criminal activity and personality traits. The present article examines the difference between the personality traits of offenders who committed violent and economic crimes. The NEO PI-R questionnaire was distributed to 85 convicts, 34 of whom have been sentenced for an economic crime and 51 for a violent crime. After the comparison of NEO PI-R questionnaire scale values, a statistically significant difference was found in the scales of Openness to experience (O), Extraversion (E) and Conscientiousness (C), and the subscales of Feelings (O3), Actions (O4), Activity (E4), Competence (C1) and Self-Discipline (C5). The values were higher for economic offenders. The comparison between the two groups and the general population showed that both groups of offenders differ little or moderately from the general population. Economic offenders have more scales with little or moderate difference from the general population than violent offenders. A slight difference between the general population and violent offenders is observed as well. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26210
Updated:
2018-12-17 12:43:44
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: