Mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje
Alternative Title:
Pecularities of expression and promotion of teachers‘ leadership in general education school
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2015, Nr. 24, p. 25-47
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo problematika. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausios asmeninės savybės, darančios įtaką mokytojų lyderystės raiškai, yra ryžtingumas, ekstraversija, sąmoningumas, intelekto raiška, pasitikėjimas savimi, kolegiškumas ir atvirumas naujovėms. Mokytojų lyderystės raiška mokykloje labiausiai susijusi su veiklumo ir dalyvavimo skatinimu. Nustatyta, kad pedagogų lyderystės potencialas vertinamas bei naujų lyderių ugdymu tirtose mokyklose rūpinamasi ribotai. Lyderystės sklaida būdinga nedaugeliui mokytojų. Labiausiai mokykloje skatinamas mokytojų veiklumas. Mokytojų lyderystės raiška stipriausiai išreikšta veiklumo, dalyvavimo, mokymosi faktoriais, susijusi sociodemografiniais kintamaisiais – lytimi ir kvalifikacine kategorija. Ryškesnė lyderystės raiška būdinga mokytojoms moterims bei aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams. Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų požiūris į lyderystę yra jos raiškai mokykloje įtaką darantis veiksnys. Konstatuotina, kad ne visiems vadovams mokyklos bendruomenės narių lyderystė yra priimtina. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyderystės; Lyderystės skatinimas; Mokytojų lyderystė; Mokytojų lyderystės raiška; Raiška; Skatinimas; Expression; Leadership promotion; Promotion of Leadership; Teacher leadership.

ENThe article analyses the issue of expression and promotion of teachers’ leadership. Study results reveal that determination, extroversion, consciousness, expression of intelligence, selfconfidence, collegiality and openness to innovation are the most important personal qualities that influence the expression of teachers’ leadership. The expression of teachers’ leadership at school is mostly related to promotion of activity and participation. It was found that there is a limited assessment of the potential of teachers’ leadership as well as limited education of the new leaders in the schools researched. The dissemination of leadership is characteristic of not many teachers. Teacher’s activity is mostly encouraged at school. Teacher’s leadership is strongly expressed in the factors of activity, participation and learning, related to socio-demographic variables – gender and the category of certification. The expression of teachers’ leadership is more characteristic of female teachers and teachers who have a higher qualifying category. The attitude of the heads of general education schools towards leadership is a factor affecting its expression at school. It is presumed that not all heads accept the leadership of the school community. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54370
Updated:
2018-12-17 13:58:36
Metrics:
Views: 152    Downloads: 68
Export: