Lithuanian "brain drain” causes : push and pull factors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian "brain drain” causes: push and pull factors
Alternative Title:
Lietuvos "protų nutekėjimo” priežastys: stūmimo ir traukos veiksniai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 1 (46), p. 27-36
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTTradiciškai migracijos priežastimis yra laikomi regionų darbo užmokesčio skirtumai. Tačiau vien ekonominės migracijos priežastys neturėtų būti sureikšminamos. Net jei skirtingų valstybių ekonominiai duomenys yra panašūs, migracija gali būti įtakojama kitų veiksnių, kurie nulemia aukštos kvalifikacijos darbuotojų judėjimą, susiduriant su protų nutekėjimo problema. Straipsnyje siekiama ištirti protų nutekėjimo problematiką Lietuvoje, atskleisti ir įvertinti ją sukeliančius faktorius. Straipsnyje yra analizuojama protų nutekėjimo sampratos problematika, pateikiamos dabartinės tendencijos bei nagrinėjami atvejai, kurie leidžia įvertinti tokios migracijos faktorius ir jų pasireiškimą. Apklausos metu gauti duomenys atskleidžia, jog dažniausiai protų nutekėjimo migracija Lietuvoje yra siejama su jaunais, gerą išsilavinimą įgijusiais asmenimis, kurie savo socioekonominį statusą vertina palankiai dar iki migruojant. Tokių asmenų migracijos faktoriai dažniausiai apibūdinami kaip siekis tobulėti, o ne noras pabėgti nuo netenkinančios situacijos. Tyrimo rezultatai parodė, jog egzistuoja keturios pagrindinės išsimokslinusių žmonių išvykimo priežasčių grupės: viliojančios darbo ir profesinės realizacijos sąlygos; socioekonominės sąlygos Lietuvoje; valstybės mokslo sistema; makroekonominės šalies sąlygos ir valstybės politika. Kitos migracijos priežastys turėjo mažesnės reikšmės šioje migracijoje. Tokie veiksniai kaip klimato sąlygos ir santuoka su užsienio piliečiu šiuolaikinėmis, globalizacijos sąlygomis, mažėjant susisiekimo ir migracijos barjerams, ilgainiui gali įgauti didesnę svarbą.Reikšminiai žodžiai: Aukštos kvalifikacijos darbo jėga; Migracija; Protų nutekėjimas; Protų nutekėjimas, aukštos kvalifikacijos darbo jėgos migracija, stūmimo ir traukos veiksniai; Stūmimo ir traukos veiksniai; Brain drain; Brain drain, highly-skilled migration, push and pull factors; Highly-skilled migration; Push and pull factors.

ENDifferences of remuneration in regions are traditionally considered to be the reasons of migration. However, we should not give prominence solely to the reasons of economic migration. Even if the economic data of different states are similar, migration might be influenced by other factors that determine the movement of highly qualified workers, facing the brain drain problem. The paper aims to investigate the brain drain problems in Lithuania, reveal and evaluate their causes. It analyses the problems of the concept of brain drain, presents the current trends and investigates cases that enable the evaluation of the factors of migration and their occurrence. The data obtained during the survey reveal that the brain drain problem in Lithuania is mainly related to young persons who have acquired a good education and who evaluate their socio-economic status favourable way before their migration. The migration factors of these persons are mainly described as the aspiration to develop rather than a wish to escape the unsatisfying situation. The survey results showed that there exist four main groups of reasons for young educated people leaving the country: attractive working and professional realisation conditions; socio-economic conditions in Lithuania; the education system of the state; macroeconomic conditions in the country and the state policy. Other reasons were less significant for this type of migration. Such factors as climate conditions and marriage with a foreign national under contemporary globalisation conditions, with communication and migration barriers diminishing, may acquire greater importance over time.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33862
Updated:
2018-12-17 11:54:37
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: