Lietuvos gyventojų ekonominių galimybių pasiskirstymas: teritorinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų ekonominių galimybių pasiskirstymas: teritorinis aspektas
Alternative Title:
Economic opportunities of Lithuanian population: the territorial dimension
In the Book:
Darnus vystymasis: teorija ir praktika / sudarytoja Dalia Štreimikienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 56-66
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Nedarbas; Užimtumas / Employment.
EN
Labour market segmentation; Unemployment.
Summary / Abstract:

LTVykstantys spartūs globalizacijos procesai, kintančios ekonominės sąlygos Lietuvos gyventojams teikia ne tik naujų galimybių darbo rinkoje, bet ir nemažai neigiamų iššūkių. Tai lemia poreikį analizuoti ir vertinti gyventojų ekonominių galimybių pasiskirstymą. Tyrimo tikslas - remiantis sudarytu integruotu rodikliu įvertinti Lietuvos gyventojų ekonominių galimybių pasiskirstymą teritoriniu aspektu. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1. Apibendrinus darbo rinkos funkcionavimo ypatumus išnagrinėti ekonominių galimybių pasiskirstymą tarp gyventojų lemiančius veiksnius. 2. Ištirti gyventojų padėties darbo rinkoje skirtumus Lietuvoje teritoriniu aspektu, įvertinant kiekybinius parametrus. Ekonominė nepriklausomybė yra būtina sąlyga siekiant, kad individai galėtų kontroliuoti savo gyvenimą, priimti tam tikrus sprendimus ir juos įgyvendinti. Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, kad labai svarbus veiksnys, užtikrinantis individų ekonominį savarankiškumą, yra užimtumas. Atlikta statistinių duomenų analizė parodė, kad pastaraisiais metais vykę pokyčiai Lietuvai leido daryti pažangą kovojant su nedarbu ir kuriant daugiau bei geresnių darbo vietų. Tačiau dėl darbo rinkos dinamiškumo, neapibrėžtumo ir sudėtingo funkcionavimo mechanizmo egzistuoja skirtumai skirtinguose darbo rinkos segmentuose. [Iš leidinio]

ENGlobalization processes, changes in the economic conditions provides for the Lithuanian population new opportunities in the labor market, but also a number of negative challenges. This leads to the need to analyze and evaluate the economic opportunities of the population. Economic independence is a compulsory condition in order to make it possible for individuals to control their life, to make the certain decisions and implement them. A very significant factor, securing individuals’ economic independence is employment. The statistical analysis of the data showed that the changes that took place in recent years in Lithuania are enabled progress in the fight against unemployment and the creation of more and better jobs. However, labour market is not ideal: it distinguishes by its exclusiveness, complicated morphological contents, its functioning mechanism is complicated, and there are differences in the different segments of the labor market. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84478
Updated:
2021-03-07 13:00:12
Metrics:
Views: 12
Export: