Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje
Alternative Title:
Lithuanian village and manor in the 19th century
Editors:
Bairašauskaitė, Tamara, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003.
Pages:
502 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Article in the Book:
Merkys, Vytautas. P. 9-22
Contents:
Leonas Mulevičius ir jo agrarinės istorijos tyrinėjimai / V. Merkys — Šaltiniai ir metrologija — Rusijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyriaus surinkta medžiaga apie žemės ūkio padėtį ir jos panaudojimas — Žemės ploto matai: valakas, margas — Baudžiavos panaikinimo įgyvendinimas — Baudžiavos panaikinimo įstatymų išleidimas lietuvių kalba — Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje ypatumai — Apie Lietuvos valstiečių žemėnaudos ploto pasikeitimą vykdant 1861 m. reformą — Agrarinis klausimas Lietuvoje 1905 metų revoliucijos išvakarėse — Reforma ir periferinės valstiečių socialinės grupės — Bežemiai valstiečiai Lietuvoje XVI-XIX a. — Laisvųjų žmonių kova dėl žemės Lietuvoje 1864-1882 metais — Laisvųjų žmonių žemėvalda Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje - Kaimo bendruomenė ir valstiečių ūkis — Valstiečių savimonė kaip istorijos mokslo objektas — Lietuvos valstiečių žemėvaldos paprotinė teisė XIX a. pabaigoje — Kauno gubernijos valstiečių ūkių biudžetai XIX a. 8-ojo dešimtmečio pradžioje — Lietuvos valstiečių žemės ūkio gamybos regioniniai ypatumai 1861-1913 m. — Dvarų ūkis — Majoratiniai dvarai (XIX a. – XX a. pradžia) — Samdomasis darbas Lietuvos dvaruose XIX a. 7-8-ajame dešimtmetyje — Kapitalistinių santykių atsiradimo Lietuvos žemės ūkyje problemos — Pieninės gyvulininkystės paplitimas Lietuvos dvaruose XIX a. pabaigoje — Pieninė gyvulininkystė Lietuvos dvaruose XIX a pabaigoje: veislininkystė, produktyvumas ir pajamos — Kaimo ir dvaro socialinių įtampų raiška — Valstiečių judėjimas Lietuvoje 1864-1904 m. (duomenų apie kolektyvinius valstiečių veiksmus statistinio dorojimo rezultatai) — Nepublikuojami L. Mulevičiaus agrarinės istorijos darbai — Santrauka anglų kalba — Santrauka rusų kalba — Asmenvardžių rodyklė / R. Strazdūnaitė — Vietovardžių rodyklė / R. Strazdūnaitė —Dalykų rodyklė / R. Strazdūnaitė.
Keywords:
LT
Lietuva; Rusijos Imperija; Baudžiavos panaikinimas; Servitutai; Bajorai; Valstiečiai; Valstiečių socialinės grupės; Kaimo bendruomenės; Valstiečių ūkis; Dvarų ūkis.
EN
Lithuania; Russian Empire; Abolition of serfdom; Easements; Noblemen; Peasants; Social groups of peasants; Communities of villages; Agriculture of villages; Agriculture of estates.
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiama dešimt geriausių Leono Mulevičiaus mažos apimties darbų, parašytų 1968-1991 metais. Straipsniai sudaro maždaug vieningą studiją, apimančią Lietuvos agrarinės istorijos atkarpą nuo XIX a. vidurio iki 1905 m. Knyga vertinga tiek istorikams studentams, tiek ir profesionaliems istorikams, ypač besidominantiems XIX a. antros pusės - XX a. pradžios Lietuvos žemės ūkio istorija.

ISBN:
9986780535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66375
Updated:
2020-12-03 16:22:24
Metrics:
Views: 83
Export: