Animal breeding and butchering: a glimpse from old Klaipėda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Animal breeding and butchering: a glimpse from old Klaipėda
Alternative Title:
Gyvulių auginimas ir skerdimas senojoje Klaipėdoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2011, t. 16, p. 168-185, VII
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTArcheologiniai kasinėjimai, vykdyti 2007–2008 m. viename iš Klaipėdos senamiesčio kvartalų, prie Kurpių gatvės, suteikė naujų ir vertingų duomenų miesto raidai XVI–XVII a. tyrinėti (1-2 pav.; VII iliustr.). Šiame straipsnyje pristatomi XVI a. vidurio-XVII a. antrosios pusės naujausi zooarcheologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Kompleksiškai analizuojama Kurpių gatvės zooarcheologinė medžiaga ir publikuoti istoriniai šaltiniai leidžia daryti tam tikras išvadas apie XVI a. vidurio-XVII a. antrosios pusės Klaipėdos miestiečių mitybą, gyvulių auginimo, skerdimo ypatumus, įvertinti augintų gyvulių osteometrinius duomenis (3-11 pav.; 1-3 lent.). Zooarcheologinės medžiagos analizės metu buvo ištirti 1470 gyvūnų kaulai ir jų fragmentai, priklausę mažiausiai 76 individams. Tolesnei analizei kaulai padalinti į dvi grupes. I grupei (XVI a. pabaiga / XVII a. pradžia – 1678 m.) priklausė 165 (11,2 %) visų tirtų kaulų, identifikuoti pavyko 151 (91,5 %), kaulai priskirti mažiausiai 14 individų (1 lentelė). II grupėje (XVI a. vidurys – XVI a. pabaiga / XVII a. pradžia) ištirti 1305 kaulai, iš kurių 1201 (92,0 %) pavyko identifikuoti, jie priklausė mažiausiai 62 individams (2 lentelė, 5 pav.). Tyrinėtame sklype daugiau kaip 95 % rastų XVI-XVII a. gyvūnų kaulų priklausė naminiams gyvuliams, tarp kurių dominavo galvijai. Šiame sklype gyvenusios šeimos pagrindinis mėsos šaltinis buvo galvijai.Antrąją vietą pagal suvartotos mėsos kiekį turėjo užimti kiaulės. Aviena sudarė tik nedidelę raciono dalį. Ožkų vaidmuo šios šeimos mityboje buvo menkas, o arkliai maistui nevartoti. Sklypo Kurpių g. 3 tyrinėta galvijų ir avių osteologinė medžiaga išsiskyrė neįprastai didele paskerstų jauniklių dalimi. Tai rodo, kad galvijai buvo svarbus ne tik mėsos, bet ir pieno šaltinis, o pagrindinis avių auginimo tikslas buvo pienas ir jo produktai. Gyvulių amžiaus struktūra, anatominis kaulų pasiskirstymas nerodo centralizuoto mėsos tiekimo, visi gyvuliai (ar jų dauguma) buvo auginti, veisti ir skersti vietoje. Toks ūkinės veiklos modelis būdingas kaimo vietovėms ir nedideliems miestams. Dalis gyvulių galėjo būti užauginti greta miesto buvusiuose dvaruose. Remiantis zooarcheologinės medžiagos analize, didžioji dalis gyvulių buvo skersti jauni, labai senų gyvulių kaulų nenustatyta, todėl galima teigti, kad šioje vietoje gyvenę žmonės maitinosi kokybiška mėsa. Tokie zooarcheologiniai duomenys patvirtina čia gyvenus turtingus miestiečius. Buvus aukštesniojo sluoksnio sklypo gyventojų liudija aptikti archeologiniai radiniai ir išlikusios pastatų konstrukcijos. Osteometriniai duomenys rodo, kad galvijų ir kiaulių kaulų iš sklypo Kurpių g. 3 matmenys buvo šiek tiek didesni negu rastieji Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje. Šiuos rezultatus reikia vertinti atsargiai dėl nedidelio lyginamų kaulų iš Kurpių g. kiekio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 16 amžius; 17 amžius; 17 amžius; Auginimas; Galvijai; Gyvūnai; Klaipėda; Maistas; Osteometrija; Skerdimas; 16 amžius; Zooarcheologija; 16th and 17th centuries; Animal; Breeding; Butchering; Klaipėda; Nutrition; Osteometry; Zooarchaeology.

ENArchaeological excavations in one of the Old Town areas around Kurpių Street have provided new and valuable information for research related to urban development in the 16th and 17th centuries. Previously accomplished complex research into archaeological, historical, palaeobotanical and zooarchaeological material enabled us to go deeper into both the constructional development of the area and the daily life of the citizens. This article presents up-to-date results from research into zooarchaeological material from one plot on Kurpių Street from the mid-16th century to the second half of the 17th century. On the basis of this data and published historical sources, an analysis is made of some unexplored aspects relating to features of animal breeding and butchering among the local population in the 16th and 17th centuries. It also includes an evaluation of animal osteometric data. The results are compared with data from other Lithuanian records. The insights presented add to our slender knowledge about the nutrition of locals at that time and their daily life. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44217
Updated:
2018-12-17 13:13:35
Metrics:
Views: 46    Downloads: 4
Export: