Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Self-rule of the Lithuanian nobility in the first half of the nineteenth century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003.
Pages:
374 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos bajorija; Rusijos imperija (Russian Empire); Bajorų savivalda; Sociokultūrinė pažanga; Pilietinės teisės; Vietinė administracija; Bajorų seimeliai [ dietine]; Luomo interesai; Bajoriškoji savimonė; Lojalumas monarchui; Lithuanian nobility; Russian Empire; Self ruling of noblemen; Sociocultural progress; Civil rights; Local administration; Small seyms of nobility; Estates concerns; Consciousness of nobility; Loyalty to monarch.
Contents:
Įvadas: Bajorų savivaldos instituto pobūdis; Lietuvos bajorų savivaldos istoriografija; Tikslas ir uždaviniai; Tyrimo šaltiniai — Seimeliai – bajorų susirinkimai: Seimelių kompetencija, rinkimų cenzas, renkamoji tarnyba; Normos ir papročiai; Seimelių pageidavimai – dialogas su valdžia — Seimeliai, valdžia ir bajorų visuomenė: Seimelių vidaus gyvenimas, santykiai su valdžia; Bajorų savimonės atsispindėjimas seimelių kalbose; Apsišvietusios visuomenės požiūris į bajorų seimelius — 1817 m. Vilniaus gubernijos bajorų seimelis — Bajorų deputacija – bajorų deputatų susirinkimas: Bajorų kilmės tikrinimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. 3-iajame dešimtmetyje; Bajorų luomo transformacija XIX a. 4-ajame dešimtmetyje – 7-ojo dešimtmečio viduryje — Maršalai – bajorų vadovai: Bajorų vadovų institucijos bruožai; Bajorų vadovo kolektyvinis portretas — Bajorų savivaldos finansinė ir globos funkcija: Bajorai ir vietinis biudžetas; Bajorų turto priežiūra — Išvados — 1817 m. Vilniaus gubernijos seimelio dienoraštis — Gubernijų ir apskričių bajorų vadovai (1795–1862) — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Self-rule of the Lithuanian nobility in the first half of the nineteenth century (Summary).
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Lojalumas monarchui; Luomo interesai; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Sociokultūrinė pažanga; Vietinė administracija.
Summary / Abstract:

LTKnyga parašyta remiantis gausiais, dažniausiai pirmą kartą naudojamais istorijos šaltiniais. Tiriama kilminių bajorų viešoji veikla XIX a. pirmojoje pusėje, jos reikšmė valstybingumą praradusiam kraštui. Atskleisti luomo savivaldos principai, realizuoti gubernijos ir apskrities bajorų susirinkimuose (seimeliuose), bajorų deputatų susirinkimuose, gubernijos ir apskrities bajorų globos įstaigoje, taip pat per gubernijų ir apskričių bajorų vadovų (maršalų) instituciją. Parodytas bajorų savivaldos institucijų vaidmens kontroversiškumas: dalyvavimas vietos administracijoje ir teismų veikloje, luomo socialinio, kultūrinio, finansinio, ūkinio gyvenimo organizavimas, rūpinimasis luomo saugumu bei jo interesais, pastangos išlaikyti bajorišką savimonę, antra vertus, paklusimas taisyklėms, kurias diktavo Rusijos imperijos valdžia.

ISBN:
9986780551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66255
Updated:
2020-12-07 21:20:30
Metrics:
Views: 117
Export: