Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija
Alternative Title:
Interpretation of religious symbols by Vydūnas
In the Book:
Išspausdinta su daliniais pakeitimais: Sakralieji baltų kultūros aspektai / sudarytoja Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 72-83. (Senovės baltų kultūra ; t. 9)
Keywords:
LT
Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Filosofija / Philosophy; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTVydūno filosofijoje svarbiausias dėmesys skiriamas žmogaus ir Dievo santykiui. Tas santykis yra paaiškinamas remiantis indiškosios vedantos būties ir žmogaus, kaip mikrokosmo, samprata, postuluojančia individualiojo aš (atmano) ir dvasinio absoliuto (brahmano) tapatumą. Savęs suvokimas Dievuje yra pasiekiamas religinėje patyroje, į kurią orientuojančios visos religijos. Jos skiriasi savo ritualais, panteonais, teologijomis, bet jomis siekiama to paties: pasaulyje pasimetusią žmogaus sielą priartinti prie tikrosios savo buveinės – Dievu vadinamos absoliučios dvasios. Simboliai yra tos dvasios apsireiškimo ženklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dievas; Religija; Senovės lietuvių religija; Simboliai; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Žmogus; God; Man religion; Old Lithuanian religion; Symbols; Vydūnas.

ENVydūnas treats the ancient Lithuanian religion as the expression of mature and subtle human attitude towards God. The main symbols of that religion – a fire, an oak tree, a grass snake – have the same meanings as they have in other religions. Fire symbolizes life and divine spirit, a tree symbolizes growth and permanent mundane alternation, a grass snake symbolizes wisdom and the eternal identity of essence in the permanent alternation of the world. [From the publication]

ISBN:
9789955868521
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4812
Updated:
2020-06-05 11:41:08
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: