Vydūnas' musikalische Tätigkeit vor dem Hintergrund der deutschen Kultur

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Vydūnas' musikalische Tätigkeit vor dem Hintergrund der deutschen Kultur
In the Book:
Vydūnas und deutsche Kultur / sudarytojai Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. P. 53-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Chorinė; Mažoji Lietuva; Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra; Moralinės etinės nuostatos; Muzikinė veikla; Pučiamųjų orkestrų muzika; Tolerancija; Vokiečių lietuvių kultūra; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Brass orchestral music; Choir music; German lithuanian culture; Lithuania minor; Moral ethical principles; Musical activities; Musical culture of Lithuania Minor; Tolerance; Vydūnas.
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra; Moralinės etinės nuostatos; Muzika / Music; Pučiamųjų orkestrų muzika; Tolerancija; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Vokiečių lietuvių kultūra.
EN
Brass orchestral music; Choir music; German lithuanian culture; Lithuania minor; Moral ethical principles; Tolerance; Vydūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma Vydūno muzikinė veikla, aprašoma Tilžės lietuvių giedotojų draugijos, kuriai 40 metų jis vadovavo, veikla, atskleidžiami Vydūno choro glaudūs ryšiai su vokiškąja muzikine kultūra ir protestantiška giesmių tradicija, abipusė lietuvių ir vokiečių pagarba ir bendradarbiavimas. Teigiama, kad Vydūnas pats sudarinėjęs repertuarą, vertęs giesmes ir dainas iš vokiečių kalbos, jas adaptuodavęs muzikinėms savo choro galimybėms. Parodoma, kad Vydūno įkurta draugijos muzikinė ir šviečiamoji veikla buvo atsvara vokiečių kultūros įtakai, stiprino lietuviškosios kultūros tradicijas, nors nuolat konkuravo su vokiškąja kultūra. Atskleidžiami Vydūno ryšiai su vokiečių intelektualais ir jų įtaka jo muzikinei veiklai. Aprašoma Alberto Storostos, pagrindinio draugijos giesmių aranžuotojo, veikla. Pažymima, kad didžioji Vydūno ir jo bendraminčių sukurtų dainų dalis yra liaudies dainų harmonizacija, kurioje remiamasi būtent vokiškąja tradicija, mažai paisant lietuviškosios. Autorės nuomone, 20 amžiaus pradžioje, kai lietuvių profesionalioji muzika tik žengė pirmuosius žingsnius, tai vertintina teigiamai, ir tai nemažina tų dainų reikšmės lietuvių muzikinės kultūros formavimuisi. Reziumuojama, kad apie Vydūno chorą tiek vokiečių, tiek lietuvių spauda atsiliepė teigiamai ir vertino aukštą jo meninį lygį, todėl, remiantis šiais faktais, daroma išvada, kad muzikinė choro veikla, vadovaujama Vydūno, artino lietuvius ir vokiečius.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51840
Updated:
2020-05-18 14:57:02
Metrics:
Views: 15
Export: