Kultūra lietuvių filosofų akiratyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra lietuvių filosofų akiratyje
Alternative Title:
Lithuanian philosophers on culture
Publication Data:
Vilnius : Apostrofa, 2012.
Pages:
618 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — I. Lietuvių kultūros filosofija — Kultūros filosofija Vakarų Europoje ir jos užuomazgos lietuvoje — Kultūros esmė. Kultūra ir būtis. Kultūra kaip formavimas. Gamta, kultūra, žmogus. Pažinimas ir veiksmas. Kultūra kaip žmogiškoji kūryba. Kultūra ir laikas. Kultūra ir klasė — Kultūros istorija ir dabartis. Kultūra ir istorija. Moderniosios kultūros krizė ir katalikiškosios kultūros projektas. Kultūros projekto irimas. Istorinė būtis — Nacionalinė kultūra. Rytų ir Vakarų sintezė. Tauta ir žmonija. Sintezės pagrindų klausimas — II. Mąstymas kultūros akiratyje — Stasys Šalkauskis. „Nusitvėręs švento Tomo pagalbos“. Etika Stasio Šalkauskio kultūros filosofijoje. Nežinomas klasikas. Tautos ugdytojas. Rytų ir Vakarų sintezės idėja. Stasio Šalkauskio filosofija šiandien — Vosylius Sezemanas. Kultūra ir laikas. Vosylius Sezemanas: Kitas ir laikas — Antanas Maceina. Antano Maceinos filosofinis kelias. Filosofija ir gimtoji kalba — Juozas Girnius. Juozas Girnius – kartos filosofas. Juozo Girniaus praktinė filosofija — Vytautas Kavolis. Vytauto Kavolio kultūros filosofija. Figūros balsas. Pusmetis meistro dirbtuvėje. Kam literatams Kavolis? — Pabaigos žodis — Santrauka anglų kalba — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofai / Philosophers; Filosofija / Philosophy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kultūros istorija / Cultural history.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiami ilgamečiai Arūno Sverdiolo lietuvių filosofijos istorijos srities tyrinėjimai. Joje nagrinėjamos iškiliausių XX amžiaus lietuvių mąstytojų – Stasio Šalkauskio, Vosyliaus Sezemano, Antano Maceinos, Levo Karsavino, Juozo Griniaus, Vytauto Kavolio ir daugelio kitų – idėjos, vienaip ar kitaip susijusios su filosofiniu kultūros apmąstymu, kultūros esmės, jos santykio su gamta, religija, visuomene, laiku, etika ir kiti svarstymai. Studijos ir straipsniai susideda į nuoseklią ir sistemišką visumą, kurios vieningumo ir svarumo pagrindą sudaro tai, kad žymūs I Lietuvos Respublikos ir išeivijos lietuvių filosofai, sociologai, ideologai ir pedagogikos teoretikai svarstė įvairias jiems rūpimas filosofijos problemas neišleisdami iš akių kultūros. Šis fundamentinis filosofijos istorijos veikalas bus įdomus tiek profesionaliems Lietuvos filosofijos ir kultūros tyrinėtojams, tiek ir platesnei akademinei bendruomenei.Reikšminiai žodžiai: Kultūros filosofija; Asmenybės; Katalikiškoji kultūra; Modernioji kultūra; Krizė; Žmogiškoji kūryba; Katalikybės saugojimas; Filosofai; Lithuania; Philosophy of culture; Personalities; The Catholic culture; Modern culture; Crisis; Human creativity; Preserving Catholicism; Philosophers.

ENThis book presents a lifetime's research by the author in the area of Lithuanian philosophy. It examines the ideas of the most prominent Lithuanian thinkers of the twentieth century, ideas that are related to philosophical thought on culture: its essence and its relationship with nature, religion, society, history, ethics, and time. The book consists of two parts. Part I is a revised edition of the monograph Lithuanian Cultural Philosophy. It presents a comprehensive examination of philosophical thought on culture, and traces its development from the emergence of Lithuanian philosophy (i.e. of philosophy written in Lithuanian) in the early twentieth century, when it was embedded in the national revival movement, to its expansion as an independent, systematic, and academic discipline in the First Republic of Lithuania in the interwar period. Part II returns, from new perspectives, to some ideas of the same authors (namely, Stasys Šalkauskis, Vosylius Sezemanas, Antanas Maceina), primarily aiming to shed a light on the significance of cultural issues in their philosophical works. Finally, the book examines the conceptions of culture developed by two prominent Lithuanian thinkers who after World War II worked in exile: the philosopher Juozas Girnius, who wrote his works only in Lithuanian, and the cultural sociologist Vytautas Kavolis, who wrote in both Lithuanian and English.

ISBN:
9789955605737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45496
Updated:
2020-05-22 19:07:45
Metrics:
Views: 49    Downloads: 3
Export: