Vyrų benamystė nakvynės namuose ir gatvėje: išgyvenimo naratyvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų benamystė nakvynės namuose ir gatvėje: išgyvenimo naratyvai
Alternative Title:
Men’s homelessness in the night shelters and in the street: narratives of survival
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2016, Nr. 1 (73), p. 171-189
Keywords:
LT
Benamystė; Išgyvenimo strategijos; Benamystės priežastys; Naratyvas.
EN
Homelessness; Survival strategies; Reasons of homelessness; Narration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos benamių vyrų išgyvenimo nakvynės namuose ir gatvėje strategijos. Benamiams paprastai trūksta socialinių ir ekonominių išteklių, todėl jų kasdienis išgyvenimas susijęs su viltimi patenkinti minimalius poreikius: susirasti pastogę ir maisto, apsisaugoti nuo šalčio ir smurto. Išgyvenimas šiame straipsnyje analizuojamas kaip asmenų taikomos strategijos ir veiksmai, siekiant išlikti benamystės situacijoje. Pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip benamiai vyrai konstruoja siekį išgyventi benamystę nakvynės namuose ir gatvėje. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kaip benamystę išgyvenantys vyrai taiko tam tikras išgyvenimo strategijas: siekdami gauti maisto lankosi labdaros valgyklose, maitinasi pas draugus, iš minimalių pajamų patys nusiperka produktų ar prašo išmaldos. Siekdami apsisaugoti nuo smurto vyrai stengiasi išlikti budrūs bet kuriuo paros metu, imasi „konfliktų gesintojo vaidmens“, būna drąsūs ir išdidūs, kai kyla grėsmė jų sveikatai. Norėdami apsisaugoti nuo šalčio siekia įsigyti atitinkamų daiktų, susirasti atokesnes vietas, saugančias nuo vėjo ir šalčio. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the survival strategies of homeless men in the night shelters and in the street. Homeless people face social and economic lack of resources and because of that, their daily life is related with hope to meet their minimal needs: to find the shelter and food, to protect themselves from the cold and violence. The article presents empirical study the goal of which was to find out how the homeless people construct their hope to survive the homelessness on the streets and shelters. The results of the research show that homeless men use these survival strategies: in order to get food they go to the charity canteens, get food from their friends, try to buy food with their minimal incomes or beg in the streets. In order to protect themselves from the violence homeless men try to be open-eyed at any time of the day, take the role of “conflict fighter” or try to be brave and proud when there is a threat to their health. Trying to protect themselves from the cold homeless people look for the relevant things and find remote places to hide from wind and cold. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v73i1.1272
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62364
Updated:
2018-12-17 14:07:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: