Socialinės atskirties kriminalizavimas : įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės atskirties kriminalizavimas: įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis
Alternative Title:
Social exclusion and criminalization: the case study of homeless ex-convicts
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (2), p. 85-104
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Socialinės problemos / Social problems; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis 15 pusiau struktūruotų interviu su Vilniaus ir Kauno nakvynės namų gyventojais ir fokus grupės interviu su ekspertais, įvairių organizacijų, dirbančių su tiriama grupe, atstovais, nagrinėjami benamių stigmatizavimo, kriminalizavimo ir įkalinimo klausimai, benamystės ir įkalinimo patirčių sankirtos. Aptariamos socialinės atskirties kriminalizavimą nagrinėjančios teorijos, įrodančios, kad socialinės gerovės ir baudžiamojo aprūpino sąjunga socialines problemas, ypač nedarbo, linkusi spręsti naudodama baudimo ir įkalinimo mechanizmus. Tik du kalinimo patirties turintys benamiai tyrimo metu turėjo darbą, nė vienas iš tyrime dalyvavusių nakvynės namų gyventojų tyrimo metu neturėjo sutuoktinės ir negyveno kohabitacijoje, taip pat didesnė dalis tyrime dalyvavusių nebuvo vedę ir turėję vaikų. Būdami atskirti nuo darbo rinkos ir neturėdami stabilių ir artimų šeiminių ryšių benamiai ypač stokoja pagalbos ir paramos. Tačiau, informantų manymu, valstybė jų problemas sprendžia paviršutiniškai. Įsitraukimą į darbo rinką komplikuoja jų išsilavinimo ir kvalifikacijos, darbinių ir darbo išlaikymo įgūdžių stoka, stigmatizavimas dėl kriminalinės praeities. Benamiai, turintys įkalinimo patirties, privalo susitaikyti ir susigyventi su dviguba nusikaltėlio ir benamio stigma. Skurdo, įkalinimo, benamystės, gyvenimo probleminėse šeimose ir vaikų globos namuose patirčių kompleksas lemia daugiadimensinę atskirtį ir komplikuoja bandymus išvengti viena po kitos ištinkančių benamystės ir įkalinimo situacijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aprūpinimas; Baudžiamasis; Baudžiamasis aprūpinimas; Benamiai; Neoliberalizmas; Socialinė atskirtis; Stigmtizavimas; Įkalinimas; Homeless; Incarceration; Neo-liberalism; Penal welfarism; Penal welfarism,; Social exclusion; Stigmatization.

ENUsing insights of criminological and sociological theories, the article explores the dynamic connection between incarceration and homelessness and identifies specific vulnerabilities related to unemployment, family background, addiction, and stigmatization. According to Garland (2011) and Young (2007), late modern welfare state and neoliberal economics (Wacquant 2009a, 2009b & 2012) developed and institutionalized penal-welfarism as a strategic solution to class conflict, unemployment and poverty. The article analyzes 15 semi-structured interviews with sheltered homeless men in Vilnius and Kaunas and one focus group interview with members of the NGOs dealing with homelessness. The results of the research demonstrate that only two research participants had jobs and none of them had stable partnership at the time of the interviews. Most research participants have never been married and had no children. Their lack of education, working skills and stigmatizing criminal background determined these men’s unemployment. Excluded in both the labor market and family sphere the homeless men are in an extreme need of the welfare state support. However, support offered by the welfare state is rather insufficient. Moreover, the homeless men face and have to cope with the overlapping double stigma: being homeless and ex-prisoners. Their experiences of poverty, incarceration, homelessness, unstable family and foster houses demonstrate these men’s multidimensional social exclusion and insurmountable cycle of homelessness and incarceration. [From the publication]

DOI:
0.7220/2335-8777.5.2.4
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Vyrų benamystė nakvynės namuose ir gatvėje: išgyvenimo naratyvai / Violeta Ivanauskienė, Natalja Gončiarova. Tiltai. 2016, Nr. 1 (73), p. 171-189.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66942
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: