Socialinio darbo perspektyva probacijos sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo perspektyva probacijos sistemoje
Alternative Title:
Prospects of social work in the probation system
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 4 (69), p. 1-16
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama socialinio darbo perspektyva probacijos sistemoje. Probacijos sistema suteikia nuteistiesiems socialinės integracijos galimybių laisvės sąlygomis. Ši sistema intensyviai kuriasi, rengiami projektai, atsiranda įvairių profesionalų poreikis. Socialinio darbo tikslas – įgalinti asmenį padėti sau ir savo artimiausiai aplinkai, aktyvuojant vidaus ir išorės išteklius, skatinant įgalinantį bendradarbiavimą. Straipsnyje aptariama probacijos sistemos nuteistųjų resocializacijos procese samprata. Empirinio tyrimo pagrindu numatoma socialinio darbo, kaip gelbstinčios profesijos, galimybės ir vieta probacijos sistemoje siekiant nuteistųjų resocializacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Probacija; Teistumas; Resocializacija; Socialinis darbas; Probation; Conviction; Resocialisation; Social work.

ENThe article looks into the prospects of social work in the probation system. The probation system provides convicts with the opportunities of social integration in the conditions of freedom. The system is currently under intense development, projects appear, and the need for different professionals emerges. The goal of social work is to empower individuals to help themselves and their immediate environment by activating internal and external resources and promoting empowering collaboration. The article presents the discussion of the conceptions of the probation system in the convict resocialisation process. On the basis of empiric research, the opportunities of social work as a supporting. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i4.946
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61695
Updated:
2018-12-17 13:55:47
Metrics:
Views: 51    Downloads: 21
Export: