Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija
Alternative Title:
Rehabilitation of individuals sentenced with alternative punishment
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 15, p. 222-229
Keywords:
LT
Japonija (Japan); Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama labai svarbi nuteistųjų pataisos proceso inovacija – nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimui bausme reabilitacija. Remiantis užsienio šalių (pvz., Kanados, Japonijos), Europos Sąjungos valstybių baudžiamąja politika, ji keičiama į apgalvotą, protingą žmonių asmeninių ir socialinių problemų sprendimo politiką, taikomas konfliktuojančių asmenų (nusikaltėlio ir aukos) santykių atkūrimas (restoratyvus teisingumas) per tarpininkus. Tam įsteigtos mediacijos (tarpininkavimo) tarnybos, kurios padeda išspręsti kilusias tarp pažeidėjo ir aukos problemas – atlyginti materialią ir moralinę žalą aukai ir kt., padedant bendruomenės savanoriams be valstybės institucijų pagalbos. Daugelio nusikaltimų priežastys yra socialinės, politinės ir ekonominės. Tad atkreipiamas dėmesys į galimybę pašalinti tas priežastis – padėti lygtinai nuteistiesiems ir lygtinai paleistiesiems iš pataisos įstaigų išspręsti kilusias asmenines ir socialines problemas. Straipsnyje aptariamos prižiūrimųjų (suaugusių ir nepilnamečių) problemos, sunkumai. Pabrėžiama, kad daugelyje užsienio valstybių kilusias prižiūrimųjų asmenines ir socialines problemas padeda spręsti ne teisingumo, o analogiškos socialinės apsaugos, rūpybos institucijos. Teigiama, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kuriant Lietuvos probacijos koncepciją bei atitinkamą probacijos ir mediacijos įstatymą. [Iš leidinio]

ENThe article examines a very important innovation in correctional sentence process – rehabilitation of individuals sentenced with an alternative punishment (not imprisonment). On the basis of experience of foreign countries (Canada, Japan), criminal policy of European Union member states, this process is being modified by introducing reasoned, rational policy of resolving personal and social problems of an individual, relations between conflicting individuals (criminal and victim) are restored (restorative justice) through the use of mediators. For this purpose, there are established mediation services, which help to resolve problems between a criminal and a victim: to compensate for material and moral damages to a victim; reliance on community volunteers without the help of state institutions. The causes of many crimes are social, political and economical. So, attention is given to ways of removing these causes: alternatively sentenced individuals or individuals alternatively released from correctional facilities are assisted in resolving personal and social problems they face. The article discusses problems, hardships faced by monitored individuals (adults and teenagers). It is emphasized that, in many foreign countries, monitored individuals are assisted in dealing with personal and social problems not by justice, but by equivalent social protection, care institutions. The author claims that these circumstances should be taken into account in creating Lithuania’s concept of probation and probation and mediation laws.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5372
Updated:
2018-12-20 23:06:43
Metrics:
Views: 34    Downloads: 9
Export: