Nuteistųjų požiūris į dalyvavimą socialinėse programose kaip resocializacijos galimybę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistųjų požiūris į dalyvavimą socialinėse programose kaip resocializacijos galimybę
Alternative Title:
Attitude of convicts to participation in social programmes as a possibility to resocialization
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 2, p. 43-50
Keywords:
LT
Nuteistieji / Convicts.
Summary / Abstract:

LTNuteistųjų socialinės reintegracijos problema visuomenei tampa viena iš aktualiausių. Todėl svarbu sukurti tokią nuteistųjų resocializacijos ir ugdymo sistemą, kuri iš tikrųjų sumažintų pakartotinį nusikalstamumą, padėtų nuteistajam pasitaisyti, pasikeisti, geriau suprasti visuomenės pokyčius. Siekiant nuteistųjų resocializacijos, būtina įvertinti įvairius nuteistųjų resocializaciją apsunkinančius veiksnius: specifinius nuteistųjų poreikius, ankstesnę jų socialinę aplinką ir esamą izoliuotumą. Visa tai daro įtaką skirtingam individo požiūriui į socialinę pagalbą. Švietimas ir ugdymas nuteistųjų pataisos darbų įstaigose išsiskiria viena bene svarbiausių savo funkcijų - resocializuoti teisės pažeidėją, paruošti jį gyvenimui, veiklai ir bendravimui visuomenėje neigiamą jo nuostatą keičiant teigiama. Straipsnio tikslas - atskleisti nuteistųjų požiūrį į dalyvavimą socialinėse programose bei resocializacijos galimybes, aptarti resocializacijos sampratą ir išryškinti resocializacijos problemų sprendimo galimybes taikant socialines programas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuteistieji; Reintegracija; Resocializacija; Socialinė adaptacija; Socialinės paslaugos; Socialinės programos; Convicts; Convits; Reintegration; Resocialization; Social adaptation; Social programmes; Social services.

ENA social reintegration of convicts becomes one the main problems of society. Therefore it is very important to create resocialization training system for convicts, which actually could reduce the recurrence of crime, help them to turn over one's way, better understand changes in normal life of society. The time spent in penitentiary peculiarities inflect negatively on convicts' personality as well as on interests, needs, points of view, moral and others inner attitudes. Exclusion changes one's personal attitudes and it doesn't stimulate one's self-sufficiency. In order to achieve resocialization of convicts it is necessary to evaluate various factors that troubles convicts' resocialization: specific needs, early social environment and existing isolation. One of the most important functions of education of convicts in penitentiaries is resocialization, preparation for living in a society and change of negative position into positive one. The possible to achieve the best results in solving resocializational problems of convicts is only trough improving our legal basis, doing social workers trainings for penitentiary peculiarities, doing effective resocializational work, creating social programmes. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34196
Updated:
2018-12-17 11:26:05
Metrics:
Views: 52    Downloads: 26
Export: